فایل ورد مقاله تأثير بهکارگيري فناوري اطلاعات در گردشگري با تأکيد بر شکوفايي و رشد اقتصادي

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله تأثير بهکارگيري فناوري اطلاعات در گردشگري با تأکيد بر شکوفايي و رشد اقتصادي دارای 24 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله تأثير بهکارگيري فناوري اطلاعات در گردشگري با تأکيد بر شکوفايي و رشد اقتصادي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله تأثير بهکارگيري فناوري اطلاعات در گردشگري با تأکيد بر شکوفايي و رشد اقتصادي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله تأثير بهکارگيري فناوري اطلاعات در گردشگري با تأکيد بر شکوفايي و رشد اقتصادي :


محل انتشار: اولین همایش بین المللی علمی راهبردی توسعه گردشگری جمهوری اسلامی ایران، چالش ها و چشم اندازها
تعداد صفحات:24
نویسنده(ها):
شکوه شیران چهارسوقی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطععات، گرایش مدیریت سیستمهای اطععاتی
محمد داورپناه جزی – عضو هیأت علمی گروه مهندسی کامپیوتر و فناوری، مؤسسه آموزش عالی صنعتی فولاد
کیومرث آقایی – عضو هیأت علمی گروه علوم اقتصادی، اقتصاد صنعتی، مؤسسه آموزش عالی صنعتی فولاد

چکیده:
پیوهش حاضر با هدف به کارگیری فناوری اطلاعات درگردشگری ایران با تأکید بر شکوفایی اقتصادی طی دوره 1392-1369 تدوین شده است در این مطالعه، سعی شده با استفاده از روش همانباشتگی جوهانسن – جوسلیوس، رابطه بین صنعت گردشگری و تولید ناخالص داخلی بدون نفت موردبررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد. همچنین تعش شده تا نوع رابطه علیت بین گردشگری الکترونیک و تولید ناخالص داخلی با استفاده از مدل تصحییخطای برداری تعیین گردد. نتایج آزمون همانباشتگی جوهانسن – جوسلیوس نشان میدهد که یک رابطه همانباشتگی بلندمدت بین متغیرهای مذکوروجود دارد و نتایج آزمون مدل تصحیی خطای برداری نشان از وجود یک رابطه دو سویه و مستقیم بین متغیرهای گردشگری الکترونیک و تولید ناخالص داخلی بدون نفت دارد. با بررسی نقاط ضعف گردشگری الکترونیک و رابطه مستقیم به دست آمده بین گردشگری الکترونیک و شکوفایی و رشد اقتصادی، یک مدل برای پیشرفت گردشگری الکترونیک و رشد اقتصادی پیشنهاد شده است

توضیحات بیشتر