فایل ورد مقاله بررسي رابطه بين راهبردهاي حل مسئله و نمرات رياضي دانش آموزان پايه ششم ابتدائي شهر نورآباد ممسني

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله بررسي رابطه بين راهبردهاي حل مسئله و نمرات رياضي دانش آموزان پايه ششم ابتدائي شهر نورآباد ممسني دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله بررسي رابطه بين راهبردهاي حل مسئله و نمرات رياضي دانش آموزان پايه ششم ابتدائي شهر نورآباد ممسني  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله بررسي رابطه بين راهبردهاي حل مسئله و نمرات رياضي دانش آموزان پايه ششم ابتدائي شهر نورآباد ممسني،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله بررسي رابطه بين راهبردهاي حل مسئله و نمرات رياضي دانش آموزان پايه ششم ابتدائي شهر نورآباد ممسني :


محل انتشار: کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات رفتاری
تعداد صفحات:10
نویسنده(ها):
منیره اسدی – دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم تربیتی، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
حمید فرهادی راد – استادیار، دکترای مدیریت آموزشی،گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز
مسعود صفایی مقدم – استاد تمام، دکترای فلسفه تعلیم و تربیت،گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:
این کار پژوهشی با هدف بررسی رابطه بین راهبردهای حل مسئله و نمرات ریاضی دانش آموزان دختر پایه ششم ابتدایی شهر نورآباد ممسنی در سال تحصیلی 1393-1392 به اجرا درآمده است. روش اجرای تحقیق توصیفی با رویکرد پیمایشی می باشد. فرضیات این پژوهش شامل فرضیه اول: بررسی راهبرد رسم شکل و نمرات ریاضی دانش آموزان پایه ششم ابتدائی می باشد، فرضیه دوم: بررسی راهبرد حدس و آزمایش، و نمرات ریاضی دانش آموزان پایه ششم ابتدائی می باشد و فرضیه سوم: بررسی راهبرد زیر مسأله و نمرات ریاضی دانش آموزان پایه ششم ابتدائی می باشد. شیوه نمونه گیری به صورت تصادفی و جامعه آماری تحقیق 347 نفر از دانش آموزان دختر پایه ششم ابتدایی شهر نورآباد می باشد. نمونه آماری تحقیق با استفاده از فرمول کوکران، تعداد 150 دانش آموز تعیین شد به همین منظور تعداد 150 پرسشنامه بین نمونه مورد بررسی توزیع و جمع آوری گردید و با استفاده از نرم افزار آماری spss تجزیه و تحلیل آماری گردید. ابزار سنجش در این تحقیق پرسشنامه می باشد که براساس فرضیات تحقیق تهیه و دارای 28 سوال نیز می باشد. نتایج بدست آمده از تجزیه و تحلیل داده ها بیانگر این نتیجه می باشد که بین فرضیات مورد بررسی و متغیرهای تحقیق ارتباطی معنادار و مثبتی برقرار می باشد.

توضیحات بیشتر