فایل ورد مقاله بررسي محتواي مالون دي آلدئيد و پاسخهاي آنزيمهاي ضد اکسايشي به تيمارتاريکي و سرما در گياهان يونجه (Medicago sativa) و خار شتر (Alhaji camelorum)

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله بررسي محتواي مالون دي آلدئيد و پاسخهاي آنزيمهاي ضد اکسايشي به تيمارتاريکي و سرما در گياهان يونجه (Medicago sativa) و خار شتر (Alhaji camelorum) دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله بررسي محتواي مالون دي آلدئيد و پاسخهاي آنزيمهاي ضد اکسايشي به تيمارتاريکي و سرما در گياهان يونجه (Medicago sativa) و خار شتر (Alhaji camelorum)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله بررسي محتواي مالون دي آلدئيد و پاسخهاي آنزيمهاي ضد اکسايشي به تيمارتاريکي و سرما در گياهان يونجه (Medicago sativa) و خار شتر (Alhaji camelorum)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله بررسي محتواي مالون دي آلدئيد و پاسخهاي آنزيمهاي ضد اکسايشي به تيمارتاريکي و سرما در گياهان يونجه (Medicago sativa) و خار شتر (Alhaji camelorum) :


محل انتشار: اولین کنگره ملی الکترونیکی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
تعداد صفحات:10
نویسنده(ها):
الناز باغ آراء – استاد مدعوگروه زیست شناسی دانشگاه پیام نورشاهین دژ
سمیه حسن زاده کهل سفلی – استاد مدعوگروه زیست شناسی دانشگاه پیام نورشاهین دژ
رضا حیدری – استاد گروه زیست شناسی دانشگاه ارومیه

چکیده:
سرما با ایجاد آسیب اکسایشی باعث تولید گونه های فعال اکسیژن میشود .دفاع سلول های گیاهی در مقابل تاثیرات تخریبی آسیب های اکسایشی ، فعال کردن ترکیبات آنزیمی و غیر آنزیمی می باشد . بنابراین ارزیابی فعالیت آنزیم های ضد اکسایشی میتواند به عنوان ضریبی برای مقاومت گیاهان بکار برده شود .آنزیم های ضد اکسایشی و محتوای مالون دی آلدئید توسط روش های Maehly and chance(CAT) و Asada and chenAl. ) 1989) (APX) (MDA) (2004 در گیاهان دو ماهه یونجه و خارشتر بعد از تیمار 24 ساعته تاریکی و سرما (10 درجه سانتیگراد) اندازه گیری شد . فعالیت آنزیم های آسکوربات پروکسیداز و کاتالاز در خارشتر بطور معنی داری بیشتر ولی مقدار MDA کمتر از یونجه بود که نشان میدهد تخریب در یونجه بیشتر بوده است . در این مطالعه خارشتر بعنوان یک گیاه مقاومتر از یونجه نسبت به این تنش ها معرفی شده است .

توضیحات بیشتر