فایل ورد مقاله مقايسه خواص جذبي نانو ذرات زئوليتيZSM- 5 و کلينوپتيلوليت در حذف يون استرانسيم از محيط آبي

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله مقايسه خواص جذبي نانو ذرات زئوليتيZSM- 5 و کلينوپتيلوليت در حذف يون استرانسيم از محيط آبي دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله مقايسه خواص جذبي نانو ذرات زئوليتيZSM- 5 و کلينوپتيلوليت در حذف يون استرانسيم از محيط آبي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله مقايسه خواص جذبي نانو ذرات زئوليتيZSM- 5 و کلينوپتيلوليت در حذف يون استرانسيم از محيط آبي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله مقايسه خواص جذبي نانو ذرات زئوليتيZSM- 5 و کلينوپتيلوليت در حذف يون استرانسيم از محيط آبي :


محل انتشار: دومین همایش ملی بازیافت آب راهبردی اصولی برای بحران آب
تعداد صفحات:6
نویسنده(ها):
هادی امیری لولاکی – گروه مهندسی شیمی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تهران، تهران
امیر چرخی – پژوهشکده چرخه سوخت هسته ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
سیدمحمدعلی موسویان – گروه مهندسی شیمی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تهران، تهران
سیدجواد احمدی – پژوهشکده چرخه سوخت هسته ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای

چکیده:
نانو زئولیت ZSM-5 به روش هیدروترمال محلول شفاف و نانو زئولیت طبیعی کلینوپتیلولیت به روش آسیاب کاری تهیه و عملکرد آن در حذف یون استرانسیم از محیط آبی بررسی گردید. همچنین نانو زئولیت های تهیه شده توسط آنالیز XRD و SEM مشخصه یابی شدند. ظرفیت تبادل یون نانو زئولیت های مذکور در غلظت های اولیه مختلف یون استرانسیم و در زمان های مختلف اندازه گیری شد. نتایج نشان دهنده ظرفیت جذب بالاتر زئولیت کلینوپتیلولیت می باشد. ظرفیت تبادل یون نانو ذرات کلینوپتیلولیت و نانو زئولیت ZSM-5 به ترتیب برابر 2/115 و 5/106 میلی گرم بر گرم جاذب اندازه گیری شد. همچنین نتایج این تحقیق نشان داد سرعت حذف استرانسیم توسط نانو زئولیت کلینوپتیلولیت بیشتر از نانوزئولیت ZSM-5 می باشد بطوریکه پس از گذشت 60 دقیقه میزان جذب یون استرانسیم توسط نانو کلینوپتیلولیت و نانو ZSM-5 به ترتیب برابر 73 و 30 درصد مقدار نهایی آن می باشد.

توضیحات بیشتر