فایل ورد مقاله شناسايي و تجزيه و تحليل مقايسهاي آللهاي خودناسازگاري در دورگههاي اميدبخش بادام با بکارگيري نشانگرهاي مولکولي

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله شناسايي و تجزيه و تحليل مقايسهاي آللهاي خودناسازگاري در دورگههاي اميدبخش بادام با بکارگيري نشانگرهاي مولکولي دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله شناسايي و تجزيه و تحليل مقايسهاي آللهاي خودناسازگاري در دورگههاي اميدبخش بادام با بکارگيري نشانگرهاي مولکولي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله شناسايي و تجزيه و تحليل مقايسهاي آللهاي خودناسازگاري در دورگههاي اميدبخش بادام با بکارگيري نشانگرهاي مولکولي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله شناسايي و تجزيه و تحليل مقايسهاي آللهاي خودناسازگاري در دورگههاي اميدبخش بادام با بکارگيري نشانگرهاي مولکولي :


محل انتشار: اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
تعداد صفحات:6
نویسنده(ها):
ائلیاز احمدی نیک – بخش ژنومیکس، پژوهشکدهی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران، کرج دانشکدهی علوم کشاورزی، دانشگاه پیام نور تهران، کرج
مهرشاد زین العابدینی – بخش ژنومیکس، پژوهشکدهی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران، کرج
محمدعلی ابراهیمی – دانشکدهی علوم کشاورزی، دانشگاه پیام نور تهران، کرج
علی ایمانی – مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، کرج

چکیده:
سیستم خودناسازگاری از عوامل مهم در دگرگرده افشانی و دگرگشنی در گیاهان گلدار میباشد. بادامها اکثرا خودناسازگار هستند وخودناسازگاری یک مزیت در تکامل محسوب میشود چراکه موجب افزایش میزان تنوع، توزیع و سازگاری به مناطق جغرافیایی میشود.چنین تنوع ژنتیکی بالایی در بادام، در برنامه های اصلاحی، بسیار مورد استفاده قرار میگیرد.در بادام، خودناسازگاری توسط یک مکان ژنیچندآللی کنترل میشود. در این پژوهش، آللهای خودناسازگاری، در 170 رقم، ژنوتیپ و دورگههای امیدبخش بادام مطالعه شد. واکنش های زنجیرهای پلیمراز با استفاده از چهار مجموعه آغازگر که شامل یک جفت آغازگر عمومی، یک جفت آغازگر اختصاصی و دو جفت آغازگر دژنره میباشد، انجام شد. تجزیه و تحلیل مقایسهای اندازهی آللهای تکثیر شده با استفاده از هر جفت آغازگر، از طریق مقایسهی آنها با آللهای حاصل از تکثیر با آغازگرهای دیگر و ژنوتیپهای خارجی به عنوان شاهد، انجام شد. فراوانی آللها نیز بررسی شد که آلل هایS7 ،S1 بیشترین و16S و 28 S کمترین فراوانی را در بین آللها داشتند. دورگههای امیدبخش بادام از لحاظ سازگاری و نیمه سازگاری، طبقهبندی شده و دورگههایی که از نظر ژنوتیپ خودناسازگاری، با یکدیگر سازگار هستند، معرفی شدند.

توضیحات بیشتر