فایل ورد مقاله الگوي رياضي ساختاري توانمند سازي براساس يادگيري سازماني در اداره کل دادگستري استان مازندران

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله الگوي رياضي ساختاري توانمند سازي براساس يادگيري سازماني در اداره کل دادگستري استان مازندران دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله الگوي رياضي ساختاري توانمند سازي براساس يادگيري سازماني در اداره کل دادگستري استان مازندران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله الگوي رياضي ساختاري توانمند سازي براساس يادگيري سازماني در اداره کل دادگستري استان مازندران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله الگوي رياضي ساختاري توانمند سازي براساس يادگيري سازماني در اداره کل دادگستري استان مازندران :


محل انتشار: همایش بین المللی مدیریت
تعداد صفحات:14
نویسنده(ها):
مجید عموزادخلیلی – کارشناس ارشد مدیریت دولتی، مدرس دانشگاه پیام نور
سمیره مرتضوی کیاسری – مربی ،گروه علوم تربیتی دانشگاه پیام نور ایران

چکیده:
هدف اساسی پژوهش حاضر بررسی ساختاری توانمند سازی براساس مدیریت دانش در اداره کل دادگستری استان مازندران انجام گرفته است .این پژوهش از نوع توصیفی پیمایشی بوده است . جامعه آماری این پژوهش را تمام کارکنان اداره کل دادگستری استان مازندران تشکیل می دهند. با استفاده ازجدول مورگان نمونه آماری 181 نفر از کارکنان تعیین شد.ابزار سنجش عبارت است از پرسش نامه هایاستاندارد سالیس و جونز 2002 برای مدیریت دانش و اسپریتزو 1119 برای سنجش توانمندسازی که بر روی کارکنان اجرا شد.نتایج تحلیل واریانس نشان داد که نتایج این پژوهش حاکی از این بود کهدر بعد مدل فوق بیشترین اثر مستقیم را می توان تحت عنوان اثر مستقیم متغیرهای استراتژی،سرمایه فکری و سازمان یادگیرنده در بعد مدیریت دانش بر احساس معنی دار بودن شغل در بعد توانمند سازی عنوان نمود.

توضیحات بیشتر