فایل ورد مقاله بررسي مقايسه اي اثرات آنتي باکتريال نانو پارتيکلهاي Ag و Cu بر کلبسيلا پنومونيه، سودوموناس آئروژينوزا و استافيلوکوکوس اورئوس

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله بررسي مقايسه اي اثرات آنتي باکتريال نانو پارتيکلهاي Ag و Cu بر کلبسيلا پنومونيه، سودوموناس آئروژينوزا و استافيلوکوکوس اورئوس دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله بررسي مقايسه اي اثرات آنتي باکتريال نانو پارتيکلهاي Ag و Cu بر کلبسيلا پنومونيه، سودوموناس آئروژينوزا و استافيلوکوکوس اورئوس  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله بررسي مقايسه اي اثرات آنتي باکتريال نانو پارتيکلهاي Ag و Cu بر کلبسيلا پنومونيه، سودوموناس آئروژينوزا و استافيلوکوکوس اورئوس،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله بررسي مقايسه اي اثرات آنتي باکتريال نانو پارتيکلهاي Ag و Cu بر کلبسيلا پنومونيه، سودوموناس آئروژينوزا و استافيلوکوکوس اورئوس :


محل انتشار: اولین کنگره ملی الکترونیکی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
تعداد صفحات:8
نویسنده(ها):
یاسمن سادات نبی پور – کارشناس ارشدگروه میکروبیولوژی ، دانشکده علوم ،دانشگاه ایلام
آرمان رستم زاد – دانشیارگروه میکروبیولوژی ، دانشکده علوم، دانشگاه ایلام

چکیده:
در این تحقیق فعالیت ضدمیکروبی نانوذرات Ag و Cu بر باکتری های گرم مثبت و گرم منفی پاتوژن، مقاوم عفونت های بیمارستانی بررسی گردید. دراین تحقیق جهت بررسی روش ماکرودایلوشن غلظت های 0/01، 0/1، 0/5، 1 و 1/5 درصد از نانوپارتیکل های Ag و Cu تهیه و به محیط هریک از باکتری ها اضافه گردید. سپس OD محیط های تیمار وکنترل + وکنترل – تعیین شد. درنتایج آنالیز آماری مشخص شد درمورد نانوپارتیکل ها Cu; Ag غلظت 0/5 درصدنانو ذرات باکتریساید بوده و غلظت 0/1 درصد باکتریواستاتیک می باشد.

توضیحات بیشتر