فایل ورد مقاله بررسي رابطه سرمايه فکري و عملکرد سازماني کارکنان تامين اجتماعي استان آذربايجان غربي با استفاده از مدل Achieve

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله بررسي رابطه سرمايه فکري و عملکرد سازماني کارکنان تامين اجتماعي استان آذربايجان غربي با استفاده از مدل Achieve دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله بررسي رابطه سرمايه فکري و عملکرد سازماني کارکنان تامين اجتماعي استان آذربايجان غربي با استفاده از مدل Achieve  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله بررسي رابطه سرمايه فکري و عملکرد سازماني کارکنان تامين اجتماعي استان آذربايجان غربي با استفاده از مدل Achieve،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله بررسي رابطه سرمايه فکري و عملکرد سازماني کارکنان تامين اجتماعي استان آذربايجان غربي با استفاده از مدل Achieve :


محل انتشار: کنفرانس بین المللی توسعه و تعالی کسب و کار
تعداد صفحات:10
نویسنده(ها):
جعفرصادق فیضی – دانشگاه آزاداسلامی
موسی حاجی زاده – دانشگاه آزاداسلامی
وحید حاجی لو – دانشگاه آزاداسلامی

چکیده:
پژوهش حاضر در ارتباط با بررسی سرمایه فکری و عملکرد سازمانی (مطالعه موردی سازمان تامین اجتماعی استان آذربایجان غربی) می باشد، که با هدف کاربردی و از نوع توصیفی- همبستگی است. روش گردآوری داده ها بصورت کتابخانه ای و میدانی بود. داده های مورد نیاز به کمک پرسشنامه های مدیریت دانش و خودکارآمدی جمع آوری شد جامعه آماری تحقیق شامل کلیه کارکنان شاغل در سازمان تامین اجتماعی آذربایجان غربی به تعداد 700 نفر بودند که با استفاده از جدول مورگان تعداد 248 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند که پرسشنامه های طراحی شده بوسیله روش نمونه گیری تصادفی در اختیار آنها قرار داده شدند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS استفاده شد. سوال اصلی تحقیق این بود که: « آیا بین سرمایه فکری و عملکرد سازمانی کارکنان در سازمان تامین اجتماعی استان آذربایجان غربی رابطه وجود دارد؟» نتایج حاصل از آزمون همبستگی اسپیرمن حاکی از اینست که تمام فرضیه های پژوهش تایید شده اند؛ مبنی بر اینکه بین سرمایه فکری و عملکرد سازمانی رابطه ای مثبت و معنی دار وجود دارد.

توضیحات بیشتر