فایل ورد مقاله شناسايي و تعيين خصوصيت ژن اسکوالن سنتاز در قارچ پنيسيليوم بروي کامپکتومMUCL19011

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله شناسايي و تعيين خصوصيت ژن اسکوالن سنتاز در قارچ پنيسيليوم بروي کامپکتومMUCL19011 دارای 2 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله شناسايي و تعيين خصوصيت ژن اسکوالن سنتاز در قارچ پنيسيليوم بروي کامپکتومMUCL19011  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله شناسايي و تعيين خصوصيت ژن اسکوالن سنتاز در قارچ پنيسيليوم بروي کامپکتومMUCL19011،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله شناسايي و تعيين خصوصيت ژن اسکوالن سنتاز در قارچ پنيسيليوم بروي کامپکتومMUCL19011 :


محل انتشار: اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
تعداد صفحات:2
نویسنده(ها):
عاطفه شریفی راد – پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری، گروه صنعت و محیط زیست
سیدصفا علی فاطمی – پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری، گروه صنعت و محیط زیست
باقر یخچالی – پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری، گروه صنعت و محیط زیست
مجید لطفی نیا – پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری، گروه صنعت و محیط زیست

چکیده:
آنزیم اسکوالن سنتازSQSطی یک واکنش دو مرحلهای، با اتصال دو مولکول فارنسیل دی فسفات، سنتز یک مولکول اسکوالن را کاتالیز میکند. این واکنش، اولین مرحلهی تنظیمی در مسیر اختصاصی بیوسنتز استرولها است که یکی از مهمترین آنها ارگوسترول است که در ساختار غشای سلول قارچ شرکت دارد. مهارکنندههای اسکوالن سنتاز، با ممانعت از تولید ارگسترول، به عنوان داروهای ضد قارچیبه کار میروند.در این پژوهش، بر اساس نتیجهی همردیفسازی توالیهای همولوگ ژنsqsدر قارچهای رشتهای، یک جفت پرایمر داخلی اختصاصی طراحی شد. به منظور دستیابی به هریک از توالیهای بالادستی و پایین دستی، واکنش TAIL-PCR با پرایمرهای دلبخواهی Degenerated و آشیانهای Nested انجام شد و با همگذاری قطعات بالادست، داخلی، و پایین دست، توالی ژنومی sqs درپنیسیلیوم بروی کامپکتوم به دست آمده و صحت کار با همردیفسازی با توالیهای همولوگ در قارچهای رشتهای تأیید شد. قالب خواندن باز این ژن با نرمافزار تحت وب FGENESH پیشبینی، و تکثیر cDNA با یک جفت پرایمر مکمل دو سر ORF انجام شد. ساختار سهبعدی پروتئینSQS با نرمافزار تحت وب PHYR2پیشبینی شده و با همولوگ خود در قارچ پنیسیلیوم کرایزوژنوم مقایسه گردید. ارجحیت کدونی pI شاخص آبگریزی، و ; با نرمافزارCLC Workbench 6بررسی شدند.

توضیحات بیشتر