فایل ورد مقاله واکاوي چالشها و راهکارهاي حوزه گردشگري کشور

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله واکاوي چالشها و راهکارهاي حوزه گردشگري کشور دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله واکاوي چالشها و راهکارهاي حوزه گردشگري کشور  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله واکاوي چالشها و راهکارهاي حوزه گردشگري کشور،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله واکاوي چالشها و راهکارهاي حوزه گردشگري کشور :


محل انتشار: اولین همایش بین المللی علمی راهبردی توسعه گردشگری جمهوری اسلامی ایران، چالش ها و چشم اندازها
تعداد صفحات:12
نویسنده(ها):
زهرا نیکخواه فرخانی – دانشجوی دکترای مدیریت منابع انسانی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:
صنعت گردشگری یکی از بزرگترین و پربازدهترین فعالیتهای اقتصادی در دنیا است که بالاترین میزان ارزشافزوده را ایجاد کرده و بهطور مستقیم و غیرمستقیم، سایر فعالیتهای اقتصادی و فرهنگی را تحت تأثیر قرار میدهد؛ بهطوریکهبسیاری از آن، به عنوان صنعت اول دنیا یاد میکنند. اگرچه ایران از جاذبه های بسیار فراوانی برخوردار است که آن را در فهرست ده کشور تاریخی جهان و پنج کشور دارای بیشترین تنوع زیستی و جانوری قرار داده است، اما متأسفانه هنوزنتوانسته است، به جایگاه شایسته خود در صنعت گردشگری جهان دست پیدا کند. پژوهش حاضر با این دیدگاه که دانشضمنی خبرگان و صاحبنظران حوزه گردشگری میتواند در شناخت موانع، مشکلات و چالشهای حوزه گردشگری وراهکارهای مناسب و بهینه در این راستا کمک کند و در نهایت تسهیلکننده بهبود شرایط حاکم بر صنعت گردشگری کشور باشد؛ از رویکرد کیفی و استراتژی تحلیل محتوای قراردادی بهرهگرفته است. جامعه آماری پژوهش حاضر، تمامی صاحبنظران و خبرگان حوزه گردشگری هستند و دادهها از طریق انجام مصاحبه نیمه ساختاریافته، بررسی متون حاصل ازمقالهها و فایلهای صوتی و متنی مصاحبه در حاشیه همایشهای مرتبط با حوزه گردشگری، جمعآوری گردیده است. نتیجهحاصل از این پژوهش بیانگر آن است که چالشها و راهکارهای حوزه گردشگری کشور را میتوان در قالب شش حوزه مدیریت کلان و سیاستگذاری، فرهنگ، نیروی انسانی، زیرساختها، تبلیغات و سرمایهگذاری طبقهبندی نمود؛ هر یک ازحوزهها دربرگیرنده طبقات فرعی متعدد بودند. در نهایت بهبود وضعیت صنعت گردشگری کشور مستلزم آگاهی سیاستمداران و برنامهریزان کشور از چالشهای موجود و لحاظ نمودن آن در برنامه های کلان کشور و عزم عمومی برای بالنده نمودن این صنعت پربازده است

توضیحات بیشتر