فایل ورد مقاله بررسي رابطه بين سرسختي روان شناختي و رضايت زناشوئي زنان شاغل

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله بررسي رابطه بين سرسختي روان شناختي و رضايت زناشوئي زنان شاغل دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله بررسي رابطه بين سرسختي روان شناختي و رضايت زناشوئي زنان شاغل  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله بررسي رابطه بين سرسختي روان شناختي و رضايت زناشوئي زنان شاغل،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله بررسي رابطه بين سرسختي روان شناختي و رضايت زناشوئي زنان شاغل :


محل انتشار: کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات رفتاری
تعداد صفحات:6
نویسنده(ها):
زهره پاشائی – کارشناسی ارشد مشاوره

چکیده:
هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین سرسختی روان شناختی و رضایت زناشوئی بود.روش پژوهش پس رویدادی بود.پرسشنامه سرسختی روان شناختی اهواز جهت سنجش میزان سرسختی و مقیاس زوجی اینریچ برای سنجش میزان رضایت زناشوئی استفاده شد .با روش نمونه گیری تصادفیساده 05 نفر از زنان شاغل، 50 نفر دارای سرسختی روان شناختی بالا و 50 نفر دارای سرسختی روان شناختی پائین انتخاب و میزان رضایت زناشوئیآنها مورد مقایسه قرار گرفت.داده ها با استفاده از آمار توصیفی)میانگین،انحراف استاندارد و ضریب همبستگی(و آمار استنباطی)آزمون T تفاوت بینمیانگین های گروه های مستقل(تحلیل شدند.یافته ها نشان داد که بین سرسختی روان شناختی و رضایت زناشوئی همبستگی وجود دارد. هچنین نتایج نشان داد که بین میانگین نمرات رضایت زناشوئی گروه دارای سرسختی روان شناختی بالا و گروه دارای سرسختی پائین تفاوت وجود دارد و تفاوت از لحاظ آماری نیز معنادار است

توضیحات بیشتر