فایل ورد مقاله بررسي مقايسه اي برخي صفات مرفولوژيکي و فيزيولوژيکي ارقام سورگوم در پاسخ به تنش شوري در شرايط کشت درون شيشه

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله بررسي مقايسه اي برخي صفات مرفولوژيکي و فيزيولوژيکي ارقام سورگوم در پاسخ به تنش شوري در شرايط کشت درون شيشه دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله بررسي مقايسه اي برخي صفات مرفولوژيکي و فيزيولوژيکي ارقام سورگوم در پاسخ به تنش شوري در شرايط کشت درون شيشه  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله بررسي مقايسه اي برخي صفات مرفولوژيکي و فيزيولوژيکي ارقام سورگوم در پاسخ به تنش شوري در شرايط کشت درون شيشه،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله بررسي مقايسه اي برخي صفات مرفولوژيکي و فيزيولوژيکي ارقام سورگوم در پاسخ به تنش شوري در شرايط کشت درون شيشه :


محل انتشار: اولین کنگره ملی الکترونیکی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
تعداد صفحات:10
نویسنده(ها):
ندا طلایی صلواتی – گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه پیام نور، مرکز نجف آباد، اصفهان
رویا رضوی زاده – استادیار، گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه پیام نور،
فاطمه رستمی – گروه نانوبیوتکنولوژی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده:
در مطالعه حاضر، دانه های ارقام مختلف گیاه سورگوم شامل سفید، قرمز، سودانگراس و جارویی در محیط کشت MS دارای غلظت های 0، 50، 100 و 150 میلی مولار NaCl در شرایط درون شیشه ای کشت شدند. پس از 2 هفته بررسی پاسخ های رشد و فیزیولوژیک گیاهچه ها صورت گرفت. درصد جوانه زنی با افزایش سطوح نمک کاهش یافت بر اساس نتایج درصد جوانه زنی رقم قرمز به عنوان رقم حساس و رقم جارویی به عنوان رقم مقاوم به شوری انتخاب شد. تنش شوری به طور معنی دار میزان کلروفیل ، کاروتنوئید و قندهای احیاء کننده را کاهش داد.

توضیحات بیشتر