فایل ورد مقاله مقايسه ي کارايي فرايند فنتون و فوتوفنتون(اکسيداسيون پيشرفته) در حذف رنگزاي راکتيوقرمز 198 از محيط هاي آبي

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله مقايسه ي کارايي فرايند فنتون و فوتوفنتون(اکسيداسيون پيشرفته) در حذف رنگزاي راکتيوقرمز 198 از محيط هاي آبي دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله مقايسه ي کارايي فرايند فنتون و فوتوفنتون(اکسيداسيون پيشرفته) در حذف رنگزاي راکتيوقرمز 198 از محيط هاي آبي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله مقايسه ي کارايي فرايند فنتون و فوتوفنتون(اکسيداسيون پيشرفته) در حذف رنگزاي راکتيوقرمز 198 از محيط هاي آبي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله مقايسه ي کارايي فرايند فنتون و فوتوفنتون(اکسيداسيون پيشرفته) در حذف رنگزاي راکتيوقرمز 198 از محيط هاي آبي :


محل انتشار: دومین همایش ملی بازیافت آب راهبردی اصولی برای بحران آب
تعداد صفحات:17
نویسنده(ها):
منصوره دهقانی – دانشیار، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران
سمانه شاهسونی – دانشجو کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران
نرگس شمس الدینی – دانشجو کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران
مهشید قدمی – دانشجو کارشناسی مهندسی بهداشت محیط، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

چکیده:
رنگزای آزو بزرگترین گروه رنگ مورد استفاده در صنایع نساجی می باشد. تخمین زده می شود که 1 تا 15 % مواد رنگزا در طی فرایند رنگرزی و پرداخت به هدر می رود و به صورت پساب وارد محیط زیست می شود. حضور مواد رنگزای شیمیایی با متوقف کردن تولید اکسیژن و جلوگیری بر نفوذ نور خورشید باعث مرگ موجودات زنده می شود، بنابراین لزوم حذف این آلاینده ها ضروری به نظر می رسد. هدف از انجام این تحقیق مقایسه و امکان سنجی حذف رنگ راکتیو رد 198 با استفاده از فرایند فنتون و فوتوفنتون می باشد. این مطالعه از نوع مقطعی-تحلیلی است که درمقیاس آزمایشگاهی و به منظور بررسی و مقایسه تاثیر روش فنتون و فنتون به همراه ) UVفوتوفنتون) در حذف زنگزای Red198 انجام گرفت. در طول این آزمایشات مقادیر بهینه متغیرهای pH ، سولفات آهن 7 آبه، پراکسید هیدروژن، غلظت رنگ و زمان واکنش بررسی شد. نتایج آزمایشات نشان داد که روش فوتوفنتون نسبت به روش فنتون در حذف رنگزای Red 198 دارای کارایی بیشتری می باشد. مقادیر بهینه برای متغیرهای pH، سولفات آهن 7 آبه (میلی گرم بر لیتر)، پراکسید هیدروژن (میلی گرم بر لیتر)، رنگ (میلی گرم بر لیتر) و زمان واکنش (دقیقه) در روش فوتوفنتون به ترتیب 3، 10، 50، 50، 15 بدست آمد. بالاترین درصد حذف در فرایند فتوفنتون تحت شرایط بهینه 9882% به دست آمد. با توجه به نتایج این مطالعه مشخص شد که روش فوتوفنتون نسبت به روش فنتون توانایی بیشتر و بهتری (تحت شرایط بهینه) در حذف رنگزای آزو راکتیو رد 198 دارد.

توضیحات بیشتر