فایل ورد مقاله شناسايي و توالييابي بخشي از ژن اوژنول سينتاز در رزRosa hybrida گل محمديr.damascena و نسترن R. canina

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله شناسايي و توالييابي بخشي از ژن اوژنول سينتاز در رزRosa hybrida گل محمديr.damascena و نسترن R. canina دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله شناسايي و توالييابي بخشي از ژن اوژنول سينتاز در رزRosa hybrida گل محمديr.damascena و نسترن R. canina  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله شناسايي و توالييابي بخشي از ژن اوژنول سينتاز در رزRosa hybrida گل محمديr.damascena و نسترن R. canina،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله شناسايي و توالييابي بخشي از ژن اوژنول سينتاز در رزRosa hybrida گل محمديr.damascena و نسترن R. canina :


محل انتشار: اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
تعداد صفحات:6
نویسنده(ها):
مریم دوستی – دانشجویی کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان
مجید طالبی – استاد یار گروه بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان
بدرالدین ابراهیم سیدطباطبایی – استاد گروه بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:
رز از مهمترین گیاهان زینتی و معطر دنیا محسوب میشود. عطر گل رز متشکل از بیش از 500 ترکیب مختلف است که متعلق به سه گروه ترپنوئیدها، فنیل پروپانوئیدها و مشتقات اسید چرب میباشند. اوژنول یک فنیل پروپن طبیعی با بوی معطراست که نقش اساسی درعطرگل رزدارد، بنابراین شناسایی ژن اوژنول سینتازegs در سه گونهR. damascena و R. canina ، R. hybrida مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور آغازگرهای اختصاصی بر اساس ژن egsموجود در پایگاه اطلاعاتیNCBIطراحی شد. قطعات ژنی تکثیر شده درPCRبا استفاده جفت آغازگرهای اختصاصی، در ناقل مناسب همسانه سازی و سپس تعیین توالی شدند. نتایج حاصل از همردیفی توالیهای بدست آمده با توالیهای مربوط به ژنegsدر سایر گیاهان موجود در پایگاه اطلاعاتیNCBIصحت توالیهای مذکور را تائید نمود. بررسی تنوع از طریق محاسبه میانگینPairwise distanceبر مبنای مدلK2Pبین گونههای مورد مطالعه و سایر گیاهان برای ژنegsکمترین تنوع را بین گونه های مورد مطالعه و سایر جنسهای خانوادهRosaceaeنشان داد. طبق خوشه بندی حاصل از ترسیم نمودار فیلوژنی بر اساس ضریب Maximum parsimonyبرای ژن مذکور، جنسهای خانوادهRosaceae در کنار یکدیگر گروه بندی شدند که نتایج حاصل از آن با نتایج بدست آمده از محاسبه میانگین بر پایه مدلK2P همسو بودند

توضیحات بیشتر