فایل ورد مقاله واکاوي ضريب ماندگاري پايين گردشگران در استان گلستان با تأکيد بر گردشگران عبوري

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله واکاوي ضريب ماندگاري پايين گردشگران در استان گلستان با تأکيد بر گردشگران عبوري دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله واکاوي ضريب ماندگاري پايين گردشگران در استان گلستان با تأکيد بر گردشگران عبوري  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله واکاوي ضريب ماندگاري پايين گردشگران در استان گلستان با تأکيد بر گردشگران عبوري،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله واکاوي ضريب ماندگاري پايين گردشگران در استان گلستان با تأکيد بر گردشگران عبوري :


محل انتشار: اولین همایش بین المللی علمی راهبردی توسعه گردشگری جمهوری اسلامی ایران، چالش ها و چشم اندازها
تعداد صفحات:16
نویسنده(ها):
مهدی سقایی – استادیار گروه علوم گردشگری، موسسه آموزش عالی حکیم جرجانی گرگان
محمد خواجوی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی.
علیرضا اسلامی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی

چکیده:
گردشگری، یکی از عناصر مهم در توسعه و پایداری اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جوامع محسوب میشود. برای ایجاد یک توسعه همهجانبه و پایدار، نیاز به استفاده از تمامی ظرفیتها و امکانات است. استان گلستان با دارابودن تمام قابلیتها و جاذبه هایگردشگری میتواند بهعنوان استان هدف گردشگری کشور موردتوجه قرار گیرد؛ اما، باوجود این توانمندیها، سهم استان از درآمد منابع گردشگری و جذب گردشگر بسیار ناچیز بوده است. در این راستا این مقاله در چارچوب روشی تحلیلی توصیفی به بررسیعلل پایینبودن ضریب ماندگاری گردشگران عبوری در استان گلستان پرداخته است؛ بنابراین با توجه به دردستنداشتن آماردقیق و واقعی از گردشگران ورودی به استان گلستان، حجم نمونه 600 نفر برآورد شد. ابزار مورد استفاده پرسشنامه بوده و ازنرمافزارSPSS برای تحلیل داده استفاده شده است. یافتهها نشان میدهد کمبود زیرساختها و امکانات زیربنایی، مراکز اقامتی و پذیرایی و همچنین عدم مدیریت صحیح دفاتر خدماتی و عدم تبلیغات کافی در زمینه گردشگری استان از علل اصلی ناکارآمدی استان در جذب و ماندگاری گردشگر در استان است. عوامل شخصی سن، شغل، درآمد، تعداد همراهان، انگیزه اصلی سفر نیز در ضریب ماندگاری تأثیر داشتهاند. درنظرگرفتن راهبردی رقابتی مبتنی بر گلوگاههای گردشگری در مسیر جاده اصلی تهران-مشهد و جذب گردشگران عبوری برای افزایش ضریب ماندگاری و توسعه گردشگری پایدار استان پیشنهاد میشود.

توضیحات بیشتر