فایل ورد مقاله بررسي رابطه بين سلامت رواني ومهارتهاي شناختي وفراشناختي دردانش آموزان پسر پايه اول متوسطه شهراصفهان

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله بررسي رابطه بين سلامت رواني ومهارتهاي شناختي وفراشناختي دردانش آموزان پسر پايه اول متوسطه شهراصفهان دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله بررسي رابطه بين سلامت رواني ومهارتهاي شناختي وفراشناختي دردانش آموزان پسر پايه اول متوسطه شهراصفهان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله بررسي رابطه بين سلامت رواني ومهارتهاي شناختي وفراشناختي دردانش آموزان پسر پايه اول متوسطه شهراصفهان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله بررسي رابطه بين سلامت رواني ومهارتهاي شناختي وفراشناختي دردانش آموزان پسر پايه اول متوسطه شهراصفهان :


محل انتشار: کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات رفتاری
تعداد صفحات:9
نویسنده(ها):
محمد اسماعیل نژاد – کارشناس ارشدروانشناسی عمومی،اداره آموزش پرورش ناحیه2، اصفهان،ایران
علیرضا کمرئی – دانشجوی دکتری تخصصی آینده پژوهی،پژوهشگاه شاخص پژوه، اصفهان،ایران
فرنگیس الیاسی – دانشجوی دکتری تخصصی آینده پژوهی،پژوهشگاه شاخص پژوه، اصفهان،ایران

چکیده:
هدف ازپژوهش حاضر بررسی رابطه بین سلامت روانی ومهارتهای شناختی وفراشناختی دردانش آموزان پسردوره پسر پایه اول متوسطه شهراصفهان می باشد.روش پژوهش حاضر روش نیمه آزمایشی بوده و به صورت (طرح پیش آزمون، پس آزمون با گروه کنترل) اجرا شد.جامعه آماری پژوهش دانش آموزان پسرپایه اول متوسطه شهراصفهان بوده که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای ، 30 نفر دانش آموز از میان دانش آموزان مناطق ششگانه شهر اصفهان گزینش وبه قید قرعه به دوگروه 1پانزده نفره آزمایشی وکنترل تقسیم شدند. پرسشنامه سلامت عمومی28 سئوالی که توسط کلبرگ وهیلر بمنظور تشخیص اختلالات روانی خفیف تدوین یافته است بعنوان ابزار کار پژوهش مورد استفاده قرارگرفت. پایایی این پرسشنامه از طریق آلفای کرانباخ83/.گزارش شده است.تجزیه وتحلیل داده هابا استفاده از روش های آماری توصیفی و استنباطی (با استفاده از تحلیل کواریانس )کنترل گردیده است.همچنین نتایج پژوهش نشان داد که بین آزمودنیها ی گروه آزمایشی وگواه از نظر کیفیت مهارتهای شناختی و فراشناختی در مرحله پس آزمون تفاوت معناداری وجود دارد.

توضیحات بیشتر