فایل ورد مقاله امکان سنجي استقرار مديريت دانش در اداره کل فرودگاههاي استان مازندران

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله امکان سنجي استقرار مديريت دانش در اداره کل فرودگاههاي استان مازندران دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله امکان سنجي استقرار مديريت دانش در اداره کل فرودگاههاي استان مازندران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله امکان سنجي استقرار مديريت دانش در اداره کل فرودگاههاي استان مازندران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله امکان سنجي استقرار مديريت دانش در اداره کل فرودگاههاي استان مازندران :


محل انتشار: همایش بین المللی مدیریت
تعداد صفحات:20
نویسنده(ها):
ایوب فلاح – استادیار مجتمع آموزش جهادکشاورزی مازندران
زین العابدین رحمانی – استادیار دانشگاه پیام نور
جمشید سالار – استادیار دانشگاه پیام نور
مجتبی علی نژادسرخی – کارشناس ارشد مدیریت اجرایی

چکیده:
ما در این پژوهش کوشیده ایم تا امکان سنجی استقرار مدیریت دانش در اداره کل فرودگاههای استان مازندران را موردسنجش قرار دهیم. هدف های این پژوهش امکان سنجی استقرار برنامه ریزی مدیریت دانش در حوزه های فرهنگ،فناوری اطلاعات، سنجش عملکرد و رهبری تعیین شده است. جامعه آماری این تحقیق کارکنان اداره کل فرودگاههای استان مازندران، 300 نفر و تعداد نمونه با استفاده از جدول مورگان 169 نفر می باشد. به منظور انجام پژوهش ، داده های خام از طریق پرسشنامه ها جمع آوری شد و با استفاده از نرم افزارspssمورد تجزیه تحلیل قرار گرفت .یافته های این تحقیق بیانگر این مسئله بوده اند که اداره کل فرودگاههای استان مازندران در حوزه های فرهنگ، فناوری اطلاعات و رهبری- در موقعیت مناسبی قرار دارد ولی در حوزه سنجش عملکرد در موقعیت مناسبی قرار ندارد. درنهایتپیشنهادهایی در جهت آماده سازی بسترهای لازم برای پیاده سازی برنامه ریزی استراتژیک مدیریت دانش ارائه گردیده است

توضیحات بیشتر