فایل ورد مقاله شهر الکترونيکي:از ايده تا عمل

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله شهر الکترونيکي:از ايده تا عمل دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله شهر الکترونيکي:از ايده تا عمل  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله شهر الکترونيکي:از ايده تا عمل،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله شهر الکترونيکي:از ايده تا عمل :


محل انتشار: دومین همایش ملی فناوری های نوین در مهندسی برق و کامپیوتر
تعداد صفحات:6
نویسنده(ها):
سولماز ایزدپناه – دستیار آموزشی، گروه فناوری اطلاعات ،دانشگاه پیام نور
علی مصلی نژاد – کارشناس فناوری اطلاعات

چکیده:
پیشرفت سریع شهرها در جهان و الکترونیکی شدن آنها نشان میدهد که روز به روز جهان در حال متحول شدن است. تاریخ نشان میدهد که هرکشوری زودتر تحولات جدیدی را درک کند و آنرا به مرحله عمل برساند آینده موفق تری در پیش خواهدداشت.یکی از مهم ترین موضوعات حوزهمدیریت شهری موضوع ایجاد شهر الکترونیکی می باشد.ایجاد شهر الکترونیک می تواند در کاهش ناهماهنگی بین مدیران و ایجاد یکپارچه سازی مؤثرباشد. در این مقاله سعی شده است ضمن معرفی شهر الکترونیک،تصویری از راه اندازی آن از ایده تا عمل ارائه گردد،همچنین تلاش بر شناسایی ورتبه بندی عوامل حیاتی موفقیت در استقرارشهر الکترونیکی انجام گرفته است. بدینمنظور،فرضیههای متنج از چارچوب نظری تحقیق براساس دادههایحاصل از نظرخبرگانفناوری اطلاعات در سراسر کشورباآزمونهایتی- استیودنت و تکنیک رتبهبندیچندمعیارهموردبررسیقرارگرفتند.یافتههانشان داد که ابعادپنجگانه؛سازمان الکترونیک، دولت الکترونیک، زندگی الکترونیک،زیرساخت فناوری اطلاعات، و عوامل زمینهای محتوایی در استقرارموفق شهرهای الکترونیکی عواملی حیاتی هستند، و بین میزان نقش آنها،تفاوت معناداری وجودندارد

توضیحات بیشتر