فایل ورد مقاله بررسي رابطه عدالت سازماني،سرمايه اجتماعي وعملکردسازمان مطالعه موردي اداره آموزش وپرورش تهران

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله بررسي رابطه عدالت سازماني،سرمايه اجتماعي وعملکردسازمان مطالعه موردي اداره آموزش وپرورش تهران دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله بررسي رابطه عدالت سازماني،سرمايه اجتماعي وعملکردسازمان مطالعه موردي اداره آموزش وپرورش تهران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله بررسي رابطه عدالت سازماني،سرمايه اجتماعي وعملکردسازمان مطالعه موردي اداره آموزش وپرورش تهران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله بررسي رابطه عدالت سازماني،سرمايه اجتماعي وعملکردسازمان مطالعه موردي اداره آموزش وپرورش تهران :


محل انتشار: کنفرانس بین المللی توسعه و تعالی کسب و کار
تعداد صفحات:16
نویسنده(ها):
منیژه برات زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد و رشته علوم اقتصاد، دانشگاه پیام نور، واحد مشهد
حسینعلی بهرامزاده – عضوهیئت علمی دانشگاه و رشته تحصیلی مدیریت، مدیر مرکز آموزش بازرگانی خراسان شمالی
آرزو برات زاده – کارشناسی و رشته حسابداری، دانشگاه علمی کاربردی، واحد بجنورد

چکیده:
رعایت عدالت یکی از مهمترین عوامل مؤثر بر بقای سازمان و حفظ سلامت آن در بلندمدت است رعایت عدالت یکی از الزامات اساسی رفتار سازمانی می شود. زیرا رعایت عدالت موجب افزایش احساس تعلق خاطر، وفاداری، و اعتماد افرادبه سازمان شده، و سرمایه انسانی واجتماعی سازمان و عملکرد سازمان را می افزاید. سرمایه اجتماعی و عدالت سازمانی، بستر مناسبی برای بهره وری سرمایه انسانی و فیزیکی و راهی برای نیل به موفقیت و بهبود عملکرد سازمان قلمداد می شود. مدیران و کسانی که بتوانند در سازمان، سرمایه اجتماعی ایجاد کنند، راه کامیابی شغلی و سازمانی خود را هموار می سازند. هدف این پژوهش بررسی تاثیر عدالت سازمانی و سرمایه اجتماعی بر عملکرد سازمان در اداره آموزش و پرورش تهران می باشد. روش تحقیق توصیفی _پیمایشی است . با مطالعات انجام شده در خصوص پیشینه تحقیق و همچنین مطالعات کتابخانه ای و مقاله های تخصصی عدالت سازمانی و سرمایه اجتماعی و عملکرد شاخص های اولیه به دست آمده و پس از آن 2پرسشنامه محقق ساخته برای عملکرد و سرمایه اجتماعی و پرسشنامه نیهوف و مورمن برای عدالت سازمانی تدوین و بین120 نفر کارمندان و کارشناسان توزیع شد.برای انجام و برای تعیین میزان تاثیر گذاری از آزمون همبستگی استفاده شد در, آمار توصیفی از نرم افزار spssدر ادامه از آزمون رگرسیون دو متغیره استفاده شد در پایان برای بررسی میزان تاثیر هر یک از متغییرهای مستقل بر متغییر وابسته از رگرسیون چند متغیره به روش گام به گام استفاده شد.

توضیحات بیشتر