فایل ورد مقاله بررسي مناسب ترين تاريخ کاشت و ميزان تراکم بوته به منظور حداکثر توليد بذر هيبريد ذرت رقم کارون 701 در خوزستان

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله بررسي مناسب ترين تاريخ کاشت و ميزان تراکم بوته به منظور حداکثر توليد بذر هيبريد ذرت رقم کارون 701 در خوزستان دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله بررسي مناسب ترين تاريخ کاشت و ميزان تراکم بوته به منظور حداکثر توليد بذر هيبريد ذرت رقم کارون 701 در خوزستان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله بررسي مناسب ترين تاريخ کاشت و ميزان تراکم بوته به منظور حداکثر توليد بذر هيبريد ذرت رقم کارون 701 در خوزستان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله بررسي مناسب ترين تاريخ کاشت و ميزان تراکم بوته به منظور حداکثر توليد بذر هيبريد ذرت رقم کارون 701 در خوزستان :


محل انتشار: اولین کنگره ملی الکترونیکی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
تعداد صفحات:10
نویسنده(ها):
سارا منده پور – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
شهرام لک – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

چکیده:
به منظور بررسی بهترین تاریخ کاشت و همچنین مناسب ترین میزان بوته جهت حداکثر تولید بذر هیبرید ذرت رقم کارون 701 در شرایط آب و هوایی شمال خوزستان در تابستان سال 1392 در مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد دزفول آزمایشی انجام پذیرفت. این آزمایش به صورت طرح اسپلیت پلات در قالب بلوک های کامل تصادفی در 4 تکرار با 2 تیمار شامل تیمار تراکم بوته در پنج سطح (30000، 40000، 50000، 60000، 70000 بوته در هکتار) و تیمار تاریخ کاشت در سه سطح شامل (1 مرداد ماه، 10 مردادماه، 20 مردادماه) انجام شد نتایج حاصل از تجزیه آنالیز نشان داد تیمار تاریخ کاشت بر روی صفات مورد بررسی از جمله روز تا گلدهی روز تا رسیدگی فیزیولوژیک ، وزن هزار دانه و عملکرد دانه در سطح احتمال خطای 1% و برای صفات درصد سبز مزرعه ، ارتفاع بوته، تعداد بلال در واحد سطح، تعداد دانه در ردیف بلال، عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت در سطح احتمال خطای 5% دارای اختلاف معنی دار بود. برای صفات تعداد ردیف در بلال، طول بلال، قطر بلال در هیچ سطحی معنی دار نبود. همچنین برای تیمار تراکم بوته برای صفات تعداد دانه در ردیف ، قطر بلال، روز تا رسیدگی فیزیولوژیک و عملکرد دانه در سطح احتمال خطای 1% و برای صفات طول بلال و شاخص برداشت در سطح احتمال خطای 5% معنی دار بود اما برای دیگر صفات در هیچ سطحی معنی دار نشد اثر متقابل تاریخ کاشت و تراکم بوته برای هیچکدام از صفات معنی دار نبود در بررسی اثرات ساده تاریخ کاشت و سطوح مختلف تراکم بوته مشخص شد که تیمار تاریخ کاشت 1 مرداد ماه موثرترین تیمار برای افزایش صفت عملکرد و اجزای عملکرد بوده همچنین تیمار تراکم 60000 بوته در هکتار در این بررسی بیشترین عملکرد را نشان داده است.

توضیحات بیشتر