فایل ورد مقاله امکان سنجي کاربرد مديريت عملکرد از ديدگاه مديران و کارمندان شرکت گاز استان فارس

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله امکان سنجي کاربرد مديريت عملکرد از ديدگاه مديران و کارمندان شرکت گاز استان فارس دارای 25 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله امکان سنجي کاربرد مديريت عملکرد از ديدگاه مديران و کارمندان شرکت گاز استان فارس  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله امکان سنجي کاربرد مديريت عملکرد از ديدگاه مديران و کارمندان شرکت گاز استان فارس،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله امکان سنجي کاربرد مديريت عملکرد از ديدگاه مديران و کارمندان شرکت گاز استان فارس :


محل انتشار: همایش بین المللی مدیریت
تعداد صفحات:25
نویسنده(ها):
امید واعظی – کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی،آموزش پرورش خوزستان، ایران
رحمت اله مرزوقی – دانشیار دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،ایران
جعفر ترک زاده – استادیار دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شیراز،ایران
مهدی محمدی – استادیار دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شیراز،ایران

چکیده:
هدف پژوهش امکان سنجی کاربرد مدیریت عملکرد از دیدگاه مدیران وکارمندان شرکت گاز استان فارس بود. برای این منظور نمونه ای به حجم 200 نفر از بین کارکنان شرکت گاز استان فارس با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ایانتخاب و پرسشنامه ی مدیریت عملکرد مورد استفاده قرار گرفت. نتایج کلی حاصل از پژوهش نشان داد که رویکرد مدیریت عملکرد از دیدگاه مدیران و کارمندان شرکت گاز استان فارس هم قابلیت اجرایی داشته و هم برای شرکت مفید می باشد. در رابطه با تأثیر پست سازمانی مدیر وکارمند بر بعد قابلیت اجرایی مدیریت عملکرد تفاوت معنادار بود، اما درخصوص مفید بودن، معنادار نبود. همچنین، تأثیر مدرک تحصیلی و جنسیت بر ابعاد قابیلت اجرایی و مفید بودن مدیریت عملکرد، معنادار نبود. در نهایت، تفاوت معناداری بین ابعاد چهارگانه ی مدیریت عملکرد در رابطه با مفید بودن و قابلیت اجرایی ملاحظه گردید

توضیحات بیشتر