فایل ورد مقاله پوشش دادن قطعات ميوه وسبزي با پوشش هاي خوراکي

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله پوشش دادن قطعات ميوه وسبزي با پوشش هاي خوراکي دارای 22 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله پوشش دادن قطعات ميوه وسبزي با پوشش هاي خوراکي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله پوشش دادن قطعات ميوه وسبزي با پوشش هاي خوراکي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله پوشش دادن قطعات ميوه وسبزي با پوشش هاي خوراکي :


محل انتشار: همایش ملی علوم و فناوریهای نوین در صنایع غذایی
تعداد صفحات:22
نویسنده(ها):
معصومه علیزاده شهریور – گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سبزوار، سبزوار، ایران
حجت کاراژیان – گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تربت حیدریه، تربت حیدریه، ایران
معصومه مهربان سنگ آتش – گروه پژوهش کیفیت و ایمنی مواد غذایی، پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذایی جهاد دانشگاهی، مشهد، ایران

چکیده:
پوشش پروتئین آب پنیر پلاستیکی شده برای افزایش طول عمر مفید محصولات تازه نشان داده شده است. این پژوهش به بررسی پذیرش مصرف کننده و برداشت برش میوه ها و سبزیجات تازه و پوشش خوراکی و تعیین اثرات پوشش پروتئین آبپنیر پلاستیکی شده بر کیفیت برش سیب های تازه طراحی شده است. داده ها با استفاده از تجزیه و تحلیل پروبیت مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. کیفیت فیزیکی ومیکروبی از برش تازه سیب هایFCپوشش داده شده با سه پروتئین آب پنیر وغلظت هر یک در 5%,10 % و آب به عنوان شاهد ، در طی 13 روز ذخیره سازی در2Cتعیین شد. به عنوان یک سطح درآمد احتمال کاهش خوردنFCFVکاهش یافته و اولویت برای کنسروFVبهFCFVافزایش یافته است. پوششWPC در به حداقل رساندن کاهش وزن موثر نبود. هیچ تغییری در سبکی رنگ سیب های پوشش داده شده باWPC/WPIوجود ندارد، در حالیکه سبکیPHبطور قابل توجهی کاهش یافته و برای کنترل نمونه های پوشش داده شده توسطWPCروز چهارم از ذخیره سازی مشاهده شد. استحکام نمونه های پوشش داده شده پس از 13 روز ذخیره سازی در مقایسه با آن کنترل نرمی نامناسب را تغییر می دهد

توضیحات بیشتر