فایل ورد مقاله بررسي مورفومتريک بخش Beccabunga از جنس Veronica در خراسان

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله بررسي مورفومتريک بخش Beccabunga از جنس Veronica در خراسان دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله بررسي مورفومتريک بخش Beccabunga از جنس Veronica در خراسان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله بررسي مورفومتريک بخش Beccabunga از جنس Veronica در خراسان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله بررسي مورفومتريک بخش Beccabunga از جنس Veronica در خراسان :


محل انتشار: اولین کنگره ملی الکترونیکی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
تعداد صفحات:10
نویسنده(ها):
جمیل واعظی – استادیار، گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد
دریه امیری مقدم – کارشناس ارشد، گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد
حمید اجتهادی – استاد، گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد
شیما صدیقی – کارشناس ارشد، گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:
در این پژوهش ریخت شناسی گونه ها و برخی از ز یرگونه های بخش Beccabunga از سرده Veronica و خانواده Plantaginaceae مورد بررسی قرار گرفتند که شامل 3 گونه در استان خراسان است. 1) V.beccabunga که گیاهی چند ساله وشامل 2 زیرگونه است 2) V.anagalis-aquatica گیاهی چند ساله و به ندرت یک ساله وشامل 3 زیرگونه است 3) V.anagalloides گیاهی یک ساله و شامل 2 زیرگونه است . با ثبت اطلاعات ریخت شناسی (کیفی و کمی) و در نظر گرفتن صفات متمایز کننده سعی در جدا کردن این گونه ها و برخی از زیرگونه ها ی این بخش شد سپس با استفاده از آنالیز خوشه (CA) و دندروگرام به روش UPGMA روابط بین آرایه ها مشخص شد. و همچنین برای بررسی الگوی روابط بین تاکسون ها آنالیز (PCA) محاسبه شد تا قرابت گونه ها و بعضی از زیرگونه های این بخش مشخص شود. نتایج نشان می دهد که صفت کرک ساقه و گل آذین، شکل برگها، تعداد دانه های موجود در میوه و وضعیت دمبرگها تا حدودی باعث جدایی آرایه ها شد است.

توضیحات بیشتر