فایل ورد مقاله بررسي رابطه عناصر آميخته بازاريابي خدمات با ارزش ويژه برند آموزشگاه هاي فني و حرفه اي شرق گيلان

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله بررسي رابطه عناصر آميخته بازاريابي خدمات با ارزش ويژه برند آموزشگاه هاي فني و حرفه اي شرق گيلان دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله بررسي رابطه عناصر آميخته بازاريابي خدمات با ارزش ويژه برند آموزشگاه هاي فني و حرفه اي شرق گيلان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله بررسي رابطه عناصر آميخته بازاريابي خدمات با ارزش ويژه برند آموزشگاه هاي فني و حرفه اي شرق گيلان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله بررسي رابطه عناصر آميخته بازاريابي خدمات با ارزش ويژه برند آموزشگاه هاي فني و حرفه اي شرق گيلان :


محل انتشار: کنفرانس بین المللی توسعه و تعالی کسب و کار
تعداد صفحات:13
نویسنده(ها):
محدثه محمدزاده چمتویی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
سیدیحیی سیددانش – استادیار، دکتری مدیریت صنعتی، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

چکیده:
ارزش محصول، زمانی که دارای برند است، نسبت به زمانی که بدون برند است، افزایش می یابد که این افزایش ارزش در واقع مربوط به ارزش ویژه برند است. زمانی که ارزش ویژه برند بالا می رود مشتریان رفتارهای مثبتی را نسبت به محصول (خدمت) خواهند داشت. پس، یک شرکت می تواند به وسیله ایجاد برند قوی، موقعیت رقابتی و عملکرد مالی خود را ارتقا دهد. این تحقیق رابطه بین عناصر آمیخته بازاریابی خدمات و ارزش ویژه برند مؤسسات آموزشی را بررسی می کند. جامعه آماری پژوهش، کارآموزان آموزشگاه های فنی و حرفه ای دارای برند قوی در شرق گیلان می باشد. حجم نمونه مورد مطالعه در این تحقیق 260 نفر است. تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش انجام از نوع توصیفی-پیمایشی و همبستگی است. نمونه به روش تصادفی انتخاب شده و ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه می باشد. با توجه به نرمال نبودن توزیع متغیر ها، از ضریب همبستگی اسپیرمن برای آزمون فرضیات استفاده شده است و نتایج نشان می دهد که عناصر آمیخته بازاریابی خدمات رابطه معناداری با ارزش ویژه برند و ابعاد آن دارند. همچنین، عنصر شواهد فیزیکی بیشترین رابطه را با ارزش ویژه برند، کیفیت ادراک شده و وفاداری به برند دارد و عنصر خدمات آموزشی دارای بیشترین رابطه با آگاهی از برند است.

توضیحات بیشتر