فایل ورد مقاله شناسايي و جداسازي قارچ هاي توليد کننده آنزيم فيتاز

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله شناسايي و جداسازي قارچ هاي توليد کننده آنزيم فيتاز دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله شناسايي و جداسازي قارچ هاي توليد کننده آنزيم فيتاز  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله شناسايي و جداسازي قارچ هاي توليد کننده آنزيم فيتاز،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله شناسايي و جداسازي قارچ هاي توليد کننده آنزيم فيتاز :


محل انتشار: اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
تعداد صفحات:8
نویسنده(ها):
علی مفاخری – کارشناس ارشد بیوتکنولوژی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات
امیرحسین فرتاش – کارشناس ارشد بیوتکنولوژی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات
امیر میمندی پور – هیت علمی پژوهشگاه مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
عبداله حسینی – هیت علمی، موسسه تحقیقات علوم دامی کشور

چکیده:
درحال حاضر آنزیمها به عنوان جزو اصلی در سیستمهای تغذیهای طیور شناخته می شوند. آنزیم فیتاز از آنزیم های پر کاربرد در این صنعت است که با هضم اسید فایتیک موجب در دسترس قرار گرفتن مواد غیر قابل جذب برای دام می شود. با توجه به درصد بالای فسفرفیتاتی غیر قابل جذب در ذرت و سویا ونقش بسیار با اهمیت آنها در جیره غذایی طیور، شناسایی موجودات تولید کننده این آنزیم بسیارضروری به نظر می رسد. منابع میکروبی و به خصوص قارچها از بهترین منابع تولید این آنزیم هستند. در این پژوهش قارچهای تولید کننده فیتاز از نمونه های محیطی مناطق مختلف کشور جدا سازی شد. تککلونیهای قارچ درمحیط کشت اختصاصی شناسایی فیتاز PSM کشت و پس از رنگ آمیزی با محلول کلرید کبالت و آمنیوم مولیبدات و آمنیوم وانادات بر اساس توانایی ایجاد منطقه شفاف جداسازی شد. بر اساس توانایی تولید هاله دو نمونه از گونهها انتخاب وخصوصیاتمورفولوژیکی سویههای قارچی با استفاده ازمیکروسکوپ نوری بررسی شد. استخراج دی.ان.ا به روشCTABو کیت استخراجی دی.ان.إ صورت گرفت. با استفاده از پرایمر عمومی Its و 4 Its1اقدام به تکثیر دی.ان.ا در ناحیه ژنS rDNA18 سویه های مورد نظر، شد. محصول واکنش زنجیره ای پلیمراز، با کمک دستگاه ژنتیک آنالایزر تعیین توالی و نتایج در پایگاه اطلاعاتیBLAST ،NCBIشد. با توجه به میزان همولوژی با توالیهای معرفی شده و نتایج حاصل از بررسی های موفولوژیکی، سویه های جدا سازی شده مربوط به دو گونه قارچی آسپرژیلوس نایجر و فوزاریوم اگزیسپروم بود

توضیحات بیشتر