فایل ورد مقاله بررسي رابطه فرهنگ سازماني با گرايش کارآفرينانه در سازمان کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله بررسي رابطه فرهنگ سازماني با گرايش کارآفرينانه در سازمان کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان دارای 22 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله بررسي رابطه فرهنگ سازماني با گرايش کارآفرينانه در سازمان کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله بررسي رابطه فرهنگ سازماني با گرايش کارآفرينانه در سازمان کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله بررسي رابطه فرهنگ سازماني با گرايش کارآفرينانه در سازمان کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان :


محل انتشار: کنفرانس بین المللی توسعه و تعالی کسب و کار
تعداد صفحات:22
نویسنده(ها):
سیدمحسن علامه – استادیار، دکتری مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی، گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان
سعید شریفی – مربی، دکتری مدیریت برنامه ریزی فرهنگی- گروه کارآفرینی، دانشگده کارآفرینی و گردشگری، دانشگاه هنر اصفهان
بهنام خانی – دانشجوی کارشناسی ارشد کارآفرینی فرهنگی، گروه کارآفرینی، دانشکده کارآفرینی و گردشگری، دانشگاه هنر اصفهان

چکیده:
هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه فرهنگ سازمانی با گرایش کارآفرینی سازمانی از دیدگاه کارشناسان و مدیران سازمان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، شهر اصفهان می باشد. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بوده که جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان شاغل در سازمان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به تعداد82 نفر می باشد که مطابق با جدول مورگان تعداد نمونه 70 نفر جهت سنجش داده ها لازم است. به جهت افزایش اعتبار تعداد 82 پرسشنامه جمع آوری شد. ابزار پژوهش شامل دو پرسشنامه استاندارد فرهنگ سازمانی مدل دنیسون و پرسشنامه گرایش کارآفرینانه مدل لامپکین و دس می باشد. جهت تجزیه و تحلیل سوالات پژوهش از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است که نتایج پژوهش نشان می دهد بین فرهنگ سازمانی و گرایش کارآفرینی در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان رابطه معنادار و مثبتی وجود دارد.

توضیحات بیشتر