فایل ورد مقاله شناسايي و معرفي لاين هاي کرم ابريشم مقاوم به ويروس پلي هيدروسيس هسته اي

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله شناسايي و معرفي لاين هاي کرم ابريشم مقاوم به ويروس پلي هيدروسيس هسته اي دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله شناسايي و معرفي لاين هاي کرم ابريشم مقاوم به ويروس پلي هيدروسيس هسته اي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله شناسايي و معرفي لاين هاي کرم ابريشم مقاوم به ويروس پلي هيدروسيس هسته اي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله شناسايي و معرفي لاين هاي کرم ابريشم مقاوم به ويروس پلي هيدروسيس هسته اي :


محل انتشار: اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
تعداد صفحات:6
نویسنده(ها):
سید سعدی حسینی هتکه پشتی – دانشجوی کارشناسی ارشد ژنتیک و اصلاح نژاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
سید ضیاءالدین میر حسینی – عضو هیأت علمی دانشگاه گیلان
شهلا نعمت الهیان – کارشناس پژوهشی مرکز تحقیقات کرم ابریشم کشور
علیرضا صیداوی – عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

چکیده:
بیماری گراسری رایجترین بیماری کرم ابریشم است و عامل آن، ویروس پلی هیدروسیس هسته ای است. با توجه به کوتاهی دوره پرورش در کرم ابریشم، بهترین شیوه مقابله با بیماری، پیشگیری از شیوع و نیز استفاده از ژنوتیپهای مقاوم است. در این تحقیق داده های جمع آوری شده از واریته های ژاپنی 31،103,M.1.1.103,103M.1.1 در دو محیط آلوده و شاهد، طی پنج نسل ، از سال 1386 تا 1390 در مرکز تحقیقات ابریشم کشور، جمع آوری گردیدند. آلودگی به طریق تغذیه برگ مصرفی آلوده به ویروس صورت گرفت. جهت تجزیه و تحلیل آماری داده ها از نرم افزار آماری SAS و SPSS16 استفاده شد تا تاثیر بیماری بر تغییرات فنوتیپی صفات تو لی دی مانند تعداد و درصد پیله های خوب، متوسط و دوبل و وزن کل پیله های پیله های خوب، متوسط و دوبل بررسی گردد. با توجه به نتا یج تحقیق، مشخص شد که اثر محیط آلوده به ویروس بر عملکرد لاین ها معن ی دار بود . در صفات تولی دی و مقاومت ی مهم ، لای ن ها ی M.1.1.103 و 103 به ترتیب دارای بیشترین عملکرد و لاین103M.1.1 دارای کمترین مقدار تولید پیله بود. می توان ن تیجه گرفت که صفت مقاومت به گراسری از پایه پدری لاین 103 به لاینM.1.1.103 انتقال یافته باشد چون هم در صفات تولیدی و هم در صفات مقاومتی لاینM.1.1.103 نسبت به لاین103M.1.1 دارای عملکردبهتری بود

توضیحات بیشتر