فایل ورد مقاله طراحي مجموعه توريستي اقامتي با رويکرد معماري سبز (نمونه موردي اصفهان)

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله طراحي مجموعه توريستي اقامتي با رويکرد معماري سبز (نمونه موردي اصفهان) دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله طراحي مجموعه توريستي اقامتي با رويکرد معماري سبز (نمونه موردي اصفهان)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله طراحي مجموعه توريستي اقامتي با رويکرد معماري سبز (نمونه موردي اصفهان)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله طراحي مجموعه توريستي اقامتي با رويکرد معماري سبز (نمونه موردي اصفهان) :


محل انتشار: کنفرانس ملی الکترونیکی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
تعداد صفحات:12
نویسنده(ها):
رامین سلطانی – دانشجویی کارشناسی ارشد معماری دانشگاه آزاد شهرکرد

چکیده:
در دنیای امروز که پا به هزاره جدید گذاشته است، بی تردید صنعت گردشگری به صورت یکی از پایه های استوار سیستم جهانی در خواهدآمد. امروزه گردشگری تنها مختص خانواده های مرفه و ثروتمند نیست،بلکه میلیونها نفر از مکانهای تازه بازدید میکنند.در حالی که عصر جدیدی از توریسم آغاز شده است و سیر تکاملی خود را می پیماید، تعداد زیادی از عوامل برونزا برآن تاثیر خواهند گذاشت. پیشرفت و توسعهفناوری و تخصصی تر شدن علوم مختلف همچون معماری درکنار مسائل مربوط به محیط زیستاز جمله عواملی هستند که بر تقویت صنعت توریسم تأثیر میگذارند. 1 یکی ازمعیارها و راهبردهای مطرح درمعماریو طراحی سبز توجه به پوشش سایت معماری بطوری که بیشترین استفاده ازمنابع خداداد تجدید پذیرداشته باشد و کمترین بارمصرف انرژی روتحمل کند. راهبرد مهم به خوبی درمعماری مسکونی سنتی خود ما هموجود داشته و باغچه های خانه های ایرانی باغهایی حساب شده و با کاربریهای متعدد و ارزشمند بودند هدف پژوهش ایجاد مجموعه اقامتی و توریستی و حفاظت ازهویت طبیعی و عملکرد زیست میحطی استو برقراری رابطه بین ساختمان و طبیعت نه به صورت احاطه طبیعت ترکیب خاصی که منجر به ایجادپدیده دیگری میگردد درجهت رسیدن به شاخصه ای اصلی توسعه پایدار. 2 در این مقاله ما اصفهان را با توجه بهمشخصات اقلیم نیمه گرم و خشک، دارای بافت قدیمی ارزشمند می باشد مورد مطالعه قرار داده ایم. نتایج حاصل از مطالعه نشان دادند که بیشتر اصولی که در معماری پایدار نوین در قرن بیستم مطرح شده در معماری قدیمی این شهر بخوبی رعایت گردیده است. به منظور انجام این تحقیق از روش توصیفی-پژوهشی استفاده شده است.

توضیحات بیشتر