فایل ورد مقاله بررسي موقعيت تاکسونوميک چند گونه از قارچ Fusarium بر پايه آناليز ژن EF-1?

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله بررسي موقعيت تاکسونوميک چند گونه از قارچ Fusarium بر پايه آناليز ژن EF-1? دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله بررسي موقعيت تاکسونوميک چند گونه از قارچ Fusarium بر پايه آناليز ژن EF-1?  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله بررسي موقعيت تاکسونوميک چند گونه از قارچ Fusarium بر پايه آناليز ژن EF-1?،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله بررسي موقعيت تاکسونوميک چند گونه از قارچ Fusarium بر پايه آناليز ژن EF-1? :


محل انتشار: اولین کنگره ملی الکترونیکی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
تعداد صفحات:6
نویسنده(ها):
امیرمسعود حیدری نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد بیماری شناسی گیاهی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
اصغر آذری سقرلو – دانشجوی کارشناسی ارشد بیماری شناسی گیاهی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده:
فاکتورهای بسط دهنده ترجمه، پروتئین هایی هستند که در فرایند ادامه ترجمه mRNA به صورت مجموعه ای در داخل زیر واحدهای ریبوزوم نقش داشته و انرژی لازم برای فعالیت خود را از نوکلوئیک اسید GTP دریافت میکند. بحث در مورد شباهت و تفاوتهای احتمالی ژنهای کدکننده این پروتئین میتواند جزئیات بیشتری را از پیچیدگی این گروه مشخص کند . در این بررسی ژنهای کدکننده پروتئین translation elongation factor-1 alfa متعلق به گونه های مختلف جنس Fusarium از بانک ژن NCBI استخراج و داده های فیلوژنتیکی پس از تطبیق دهی توالی ها،توسط نرم افزار MEGA 6 به دو روش حداکثر احتمال و اتصال همسایگی خوشه بندی شدند. توالی های مورد مقایسه در این گروه تشابهات و تفاوتهای قاب ملاحظه ای را نشادن داد. دندروگرامهای حاص ، گونه های مورد بررسی را در دو خوشه اصلی قرار داد و دو گونه از قارچ Trichoderma و Armillaria در هر دو روش در گروهی خارجی با دورترین خویشاوندی به دو گروه اصلی قرار گرفتند. با توجه به نقش اساسی پروتئینهای حاص از ترجمه این ژن در فرایند سنتز سایر پروتئین های قارچی، این توالیها میتوانند کاندیدی برای مطالعات فیلوژنتیکی نیز باشند.

توضیحات بیشتر