فایل ورد مقاله شناسايي و همسانه سازي ژنPIP2 در نارنج سه برگ Poncirus trifoliate

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله شناسايي و همسانه سازي ژنPIP2 در نارنج سه برگ Poncirus trifoliate دارای 1 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله شناسايي و همسانه سازي ژنPIP2 در نارنج سه برگ Poncirus trifoliate  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله شناسايي و همسانه سازي ژنPIP2 در نارنج سه برگ Poncirus trifoliate،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله شناسايي و همسانه سازي ژنPIP2 در نارنج سه برگ Poncirus trifoliate :


محل انتشار: اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
تعداد صفحات: 1
نویسنده(ها):
مریم یوسفی – دانشجوی دکتری علوم باغبانی، دانشگاه تبریز
الهام قلی وندان – دانشجوی دکتری علوم باغبانی، دانشگاه تبریز
فریبرز زارع نهندی – استادیار گروه علوم باغبانی دانشگاه تبریز
محمدرضا دادپور – استادیار گروه علوم باغبانی دانشگاه تبریز

چکیده:
انتقال آب از لایههای لیپیدی از طریق آکواپورینها صورت میگیرد. آکواپورینها در بسیاری از فرآیندهای فیزیولوژیکی نظیر جذب آب ازریشه، تکثیر و فتوسنتز دخیل میباشند. آکواپورینهای گیاهی به چهار گروه اصلی تقسیم میشوند که در رابطه با انتقال آب به نظر میرسدگروهPIPاهمیت بیشتری دارد. با توجه به اینکه این ژن در مرکبات شناسایی و جداسازی نشده است در این تحقیق با طراحی آغازگرهای اختصاصی ژنPIP2 با استفاده از اطلاعات موجود درباره سایر گیاهان اقدام به جداسازی این ژن در یکی از پایههای مهم مرکبات به نام نارنج سه برگ گردید. قطعات ژنی تکثیر شده درPCRبا استفاده از این جفت آغازگر، همسانهسازی و سپس تعیین توالی گردید. نتایج توالییابی نشان داد که قطعهcDNAهمسانهسازی شده دارای 880 جفت باز میباشد. توالی ژنPIP2 در نارنج سه برگ شباهت زیادی با ژنPIP2 سایر گیاهان در بانک ژنیNCBIدارد. مطالعات بیوانفورماتیکی در این تحقیق توسط نرم افزارهایGene و BLASTRunnerانجام گردید.

توضیحات بیشتر