فایل ورد مقاله تأثير متغيرهاي اقتصادي و سياسي بر ورود گردشگر در گروه کشورهاي منتخب

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله تأثير متغيرهاي اقتصادي و سياسي بر ورود گردشگر در گروه کشورهاي منتخب دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله تأثير متغيرهاي اقتصادي و سياسي بر ورود گردشگر در گروه کشورهاي منتخب  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله تأثير متغيرهاي اقتصادي و سياسي بر ورود گردشگر در گروه کشورهاي منتخب،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله تأثير متغيرهاي اقتصادي و سياسي بر ورود گردشگر در گروه کشورهاي منتخب :


محل انتشار: اولین همایش بین المللی علمی راهبردی توسعه گردشگری جمهوری اسلامی ایران، چالش ها و چشم اندازها
تعداد صفحات:20
نویسنده(ها):
پروانه سلاطین – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد فیروزکوه
ولی اله مرادی کلاریجانی – کارشناس ارشد علوم اقتصادی

چکیده:
صنعت گردشگری، پدیدهای چند بعدی است که بهرهبرداری از آن مستلزم بهبود شرایط عمومی کشور، ثبات اقتصادی و اجتماعی است. انجمن جهانی مسافرت و گردشگری، سازمانی مستقر در بروکسل، پایتخت بلژیک، است متشکل از مدیرانکل شرکتهای عمدهای که نماینده تمام بخشهای صنعت جهانی گردشگری هستند. گردشگری از مهمترین فعالیتهای انسان معاصر است که همراه با بهوجود آوردن تغییراتی شگرف در سیمای زمین، اوضاع سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، منش وروش زندگی انسانها را دگرگون میسازد؛ ضمن آن که تحولاتی بنیادی در اوضاع و شرایط اقتصادی، فرهنگی و آداب و رسوممردم به وجود میآورد. در این راستا هدف اصلی این مقاله، بررسی میزان تأثیرگذاری متغیرهای اقتصادی و سیاسی بر ورود گردشگر در گروه کشورهای منتخب درآمد متوسط و درآمد بالا در دوره زمانی 2008-1996است. نتایج حاصل از برآوردمعادلات به روش دادههای تلفیقی در گروه کشورهای منتخب نشان میدهد، حاکمیت قانون، ثبات سیاسی، تولید ناخالص داخلی تأثیر مثبت و معنیداری بر ورود گردشگر در گروه کشورهای منتخب درآمد متوسط و درآمد بالا دارند. بنابراین فرضیههای مربوط به ارتباط مثبت و معنیدار میان حاکمیت قانون، ثبات سیاسی، درآمد ملی و ورود گردشگر در گروه کشورهای منتخب را نمیتوان رد کرد

توضیحات بیشتر