فایل ورد مقاله بررسي رابطه بين ويژگي هاي سازماني با تعهد سازماني کارکنان اداره کل آموزش و پرورش خراسان شمالي

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله بررسي رابطه بين ويژگي هاي سازماني با تعهد سازماني کارکنان اداره کل آموزش و پرورش خراسان شمالي دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله بررسي رابطه بين ويژگي هاي سازماني با تعهد سازماني کارکنان اداره کل آموزش و پرورش خراسان شمالي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله بررسي رابطه بين ويژگي هاي سازماني با تعهد سازماني کارکنان اداره کل آموزش و پرورش خراسان شمالي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله بررسي رابطه بين ويژگي هاي سازماني با تعهد سازماني کارکنان اداره کل آموزش و پرورش خراسان شمالي :


محل انتشار: کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات رفتاری
تعداد صفحات:6
نویسنده(ها):
اعظم واله – کارشناس ارشد رشته مدیریت آموزشی مدرس دانشگاه علمی و کاربردی واحد شیروان

چکیده:
دلایل زیادی وجود دارد از اینکه چرا یک سازمان بایستی سطح تعهدسازمانی کارکنانش را افزایش دهد چرا که بزرگترین چالش برای مدیران امروز ، یک پارچه نمودن اهداف سازمان ، با اهداف فردی کارکنانش بوده و این محقق نمی شود مگر با افزایش تعهد سازمانی در بین کارکنان سازمان زیرا وجود افراد متعهد در سازمان منابع پر انرژی و پر توانی به شمار می آیند که با قدرت به سمت آرمان و هدف پیش می روند.تعهد در افراد سبب می شود نه تنها وظیفه شان را به خوبی اجرا کنند بلکه در اجرای آن مشتاقانه بکوشند و نوعی وابستگی عاطفی با ارزش ها و اهداف سازمان داشته باشند. این پژوهش به منظور بررسی رابطه بین ویژگیهای سازمانی با میزان تعهد سازمانی در بین کارکنان اداره کل آموزش و پرورش در سال 1391انجام شده است . تعداد اعضاء جامعه آماری 222 نفر است که با استفاده از جداول تعیین حجم نمونه کرجسی و مورگان (1999) تعداد 165 نفر (28/15% زن و 6/83% مرد ) تعیین گردید، که با شیوه ی نمونه گیری طبقه ای تصادفی ساده انتخاب شدند. این پژوهش از نوع توصیفی- پیمایشی می باشد. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته می باشد و با استفاده از روش ضریب همبستگی پیرسون رابطه متغیرها بررسی شد .پس از تحلیل مشخص شد بین عوامل، ویژگی های سازمانی با تعهد سازمانی کارمندان اداره ی کل آموزش و پرورش استان خراسان شمالی رابطه ی خطی معنی داری وجود ندارد. بین عدالت سازمانی ،انسجام گروهی با تعهد سازمانی کارمندان اداره ی کل آموزش و پرورش استان خراسان شمالی رابطه ی خطی معنی داری وجود ندارد. بین مشارکت سازمانی ،سیستم پرداخت با تعهد سازمانی کارکنان اداره ی کل آموزش و پرورش خراسان شمالی رابطه وجود دارد. پژوهشگر نتیجه گرفت بین تعهد سازمانی با عوامل و ویژگی های سازمانی ، عدالت سازمانی مشارکت سازمانی ، سیستم پرداخت و انسجام گروهی رابطه خطی معنی داری وجود ندارد.

توضیحات بیشتر