فایل ورد مقاله بررسي رابطه مدل تعالي سازمانيEFQM و عملکرد آموزش و پرورش جغتاي

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله بررسي رابطه مدل تعالي سازمانيEFQM و عملکرد آموزش و پرورش جغتاي دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله بررسي رابطه مدل تعالي سازمانيEFQM و عملکرد آموزش و پرورش جغتاي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله بررسي رابطه مدل تعالي سازمانيEFQM و عملکرد آموزش و پرورش جغتاي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله بررسي رابطه مدل تعالي سازمانيEFQM و عملکرد آموزش و پرورش جغتاي :


محل انتشار: کنفرانس بین المللی توسعه و تعالی کسب و کار
تعداد صفحات:16
نویسنده(ها):
علی نقی معینی – کارشناس ارشد مدیریت آموزشی، گروه علوم تربیتی،دانشگاه آزاد اسلامی بجنورد
رویا افراسیابی – دکترای مدیریت آموزشی، گروه علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی بجنورد

چکیده:
موضوع تحقیق حاضر بررسی ارزیابی عملکردآموزش و پرورش جغتای بر اساس مدل EFQMمی باشد.در این تحقیق 5 بعد از ابعاد مدل تعالی سازمانی ایی اف کیو ام شامل:رهبری،خط مشی و استراتژی،کارکنان،شراکت ها و منابع،و فرآیند هادر آموزش و پرورش جغتای مورد ارزیابی قرار گرفت.روش انجام تحقیق به صورت میدانی و ابزار گرد آوری اطلاعات پرسشنامه استانداردکه آلفای کرنباخ بدست آمده آن92%می باشد. جامعه آماری این تحقیق معلمان،معاونین،مدیران و پرسنل اداری آموزش و پرورش جغتای جامعه آماری ما را تشکیل می دهندکه به صورت تصادفی ساده تعداد 104 نفر به عنوان نمونه در نظر گرفته شد. تکنیک آماری مورد استفاده در این تحقیق،آمار توصیفی می باشد.تجزیه و تحلیل اطلاعات با کمک نرم افزار spssانجام شده است. نتایج بدست آمده نشان می دهد بین تعالی سازمانی و عملکرد آموزش و پرورش رابطه معناداری وجود دارد. همچنین رابطه سایرمؤلفه ها را تایید می نماید.نتایج کلی تحقیق بیانگر این است که 47%از تغییرات عملکرد تحت تاثیر مدل تعالی سازمانی می باشد.

توضیحات بیشتر