فایل ورد مقاله مقايسه ي مسئوليت پذيري در پرستاران بخش ICU و غير ICU بيمارستان هاي اردبيل

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله مقايسه ي مسئوليت پذيري در پرستاران بخش ICU و غير ICU بيمارستان هاي اردبيل دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله مقايسه ي مسئوليت پذيري در پرستاران بخش ICU و غير ICU بيمارستان هاي اردبيل  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله مقايسه ي مسئوليت پذيري در پرستاران بخش ICU و غير ICU بيمارستان هاي اردبيل،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله مقايسه ي مسئوليت پذيري در پرستاران بخش ICU و غير ICU بيمارستان هاي اردبيل :


محل انتشار: نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی
تعداد صفحات:9
نویسنده(ها):
مژگان خوشنواز – دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات اردبیل
وکیل نظری – دکتری روانشناسی بالینی، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل، و واحد علوم تحقیقات واحد اردبیل

چکیده:
زمینه: پژوهش حاضر با هدف مقایسه ی بهزیستی روان شناختی در پرستاران بخش ICU و غیر ICU بیمارستان های اردبیل اجراشد. پژوهش ازنوع (علی- مقایسه ای) پس رویدادی می باشد. و جامعه مورد مطالعه شامل کلیه پرستاران شهر اردبیل بود. نمونه پژوهش، (30 نفر از بین پرستاران بخش ICU و 30 نفر نیز از پرستاران غیر ICU ) به شیوه نمونه گیری تصادفی ساده از بین پرستاران شاغل در بیمارستانهای اردبیل انتخاب شدند. برای سنجش متغیرهای مورد مطالعه از پرسشنامهبهزیستی روانشناختی ریف استفاده شد. نتایج تحلیل واریانس چند متغیره نشان داد که بین میزان بهزیستی روان شناختی در پرستاران بخش ICU و غیر ICU تفاوت معنا داری وجود دارد.

توضیحات بیشتر