فایل ورد مقاله شناسايي، جداسازي و همسانه سازي ژن کد کننده آنزيم کيتيناز از گياه کدو تنبل

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله شناسايي، جداسازي و همسانه سازي ژن کد کننده آنزيم کيتيناز از گياه کدو تنبل دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله شناسايي، جداسازي و همسانه سازي ژن کد کننده آنزيم کيتيناز از گياه کدو تنبل  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله شناسايي، جداسازي و همسانه سازي ژن کد کننده آنزيم کيتيناز از گياه کدو تنبل،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله شناسايي، جداسازي و همسانه سازي ژن کد کننده آنزيم کيتيناز از گياه کدو تنبل :


محل انتشار: اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
تعداد صفحات:6
نویسنده(ها):
سمیرا شعبانی – دانشجوی کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی دانشگاه پیام نور واحد کرج
علی دهستانی – استادیار پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری کشاورزی طبرستان، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
محمدعلی ابراهیمی – استادیار دانشگاه پیام نور واحد کرج

چکیده:
پروتئینهای وابسته به بیماریزایی آن دسته از ترکیبات پروتئینی هستند که توسط گیاه میزبان در پاسخ به حمله عوامل بیماریزا یا تنشهای محیطی در گیاه تولید شده و تجمع مییابند. آنزیمهای کیتینازی از مهمترین خانوادههای پروتتئینی دخیل در مقاومت به بیماریهای قارچیدر گیاهان میباشند. این آنزیم با شکستن پیوندهای گلیکوزیدی موجود در پلیمر خطی کیتین، ساختمان این ترکیب را در هم میشکند. خانواده کدوییان، خانواده بزرگی بوده که شامل تعداد زیادی گونههای وحشی و زراعی میباشد، گونههایی با مقاومت بالا به بیماریهای قارچی که میتوانند به عنوان منابع ژنتیکی مقاومت برای انتقال ژن و اصلاح ارقام حساس زارعی مورد استفاده قرار گیرند. در این تحقیق آنزیم کیتیناز از گیاه کدو تنبلCucurbita maxima شناسایی، جداسازی و همانندسازی گردید. بدین منظور با توجه به اطلاعات دردسترس در پایگاهNCBIطراحی پرایمرهای مناسب انجام شد و پس از تکثیر قطعه مورد نظر از طریقPCRدر وکتورpTZ57R/Tدرون باکتریE.coliهمسانه سازی گردید. نتایج تعیین توالی نشان داد که قطعه توالی یابی شده دارای منطقه کد کنندهای به طول 879 جفت باز و فاقد نواحی اینترونی است. پس از انجام جستجوی همولوژی در پایگاه دادهNCBIبا استفاده از الگوریتمBLASTشباهت زیادی میان ساختار این ژن و ژنهای کیتینازی کلاس 3 جدا شده از خانواده کدوییان مشاهده شد.

توضیحات بیشتر