فایل ورد مقاله بررسي ميزان بيان ژنهاي دلتا – پيرولين – 5 – کربوکسيلات – سينتاز و گلوتاماتدهيدروژناز در پاسخ به تنش شوري در رقم 401 کلزا

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله بررسي ميزان بيان ژنهاي دلتا – پيرولين – 5 – کربوکسيلات – سينتاز و گلوتاماتدهيدروژناز در پاسخ به تنش شوري در رقم 401 کلزا دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله بررسي ميزان بيان ژنهاي دلتا – پيرولين – 5 – کربوکسيلات – سينتاز و گلوتاماتدهيدروژناز در پاسخ به تنش شوري در رقم 401 کلزا  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله بررسي ميزان بيان ژنهاي دلتا – پيرولين – 5 – کربوکسيلات – سينتاز و گلوتاماتدهيدروژناز در پاسخ به تنش شوري در رقم 401 کلزا،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله بررسي ميزان بيان ژنهاي دلتا – پيرولين – 5 – کربوکسيلات – سينتاز و گلوتاماتدهيدروژناز در پاسخ به تنش شوري در رقم 401 کلزا :


محل انتشار: اولین کنگره ملی الکترونیکی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
تعداد صفحات:8
نویسنده(ها):
زهره صفائی قهنویه – دانشجوی ارشد اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستا
احسان شهبازی – استادیار اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
افشین صلواتی – استادیار اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
علیرضا شافعی نیا – استادیار اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

چکیده:
شوری پس از خشکی دومین عامل محیطی فراگیر بوده که سطح قابل توجهی از زمینهای کشاورزی ایران را فراگرفته است. کلزا گونه تقریبا مقاوم به شوری است. ژن گلوتاماتدهیدروژناز به عنوان آنزیم ضدتنش (antistress) عمل می نماید. ژن دلتا- پیرولین- 5 -کربوکسیلات -سینتاز در مسیر بیوشیمیایی سنتز پرولین از گلوتامات عمل مینماید. در این تحقیق میزان بیان ژنهای دلتا- پیرولین- 5 -کربوکسیلات – سینتاز و گلوتامات دهیدروژناز القاشونده با تنش شوری در رقم 401 کلزا با استفاده از روش Real time PCR بررسی شد. آنالیز داده ها نشان از افزایش بیان ژن دلتا- پیرولین- 5 – کربوکسیلات- سینتاز پاسخ دهنده به شوری بود ولی ژن گلوتامات دهیدروژناز کاهش بیان نشان داد.

توضیحات بیشتر