فایل ورد مقاله تجزيه و تحليل عوامل مرتبط با توسعه صنعت گردشگري در شهرستان ممسني با استفاده از مدلSWOT

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله تجزيه و تحليل عوامل مرتبط با توسعه صنعت گردشگري در شهرستان ممسني با استفاده از مدلSWOT دارای 22 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله تجزيه و تحليل عوامل مرتبط با توسعه صنعت گردشگري در شهرستان ممسني با استفاده از مدلSWOT  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله تجزيه و تحليل عوامل مرتبط با توسعه صنعت گردشگري در شهرستان ممسني با استفاده از مدلSWOT،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله تجزيه و تحليل عوامل مرتبط با توسعه صنعت گردشگري در شهرستان ممسني با استفاده از مدلSWOT :


محل انتشار: اولین همایش بین المللی علمی راهبردی توسعه گردشگری جمهوری اسلامی ایران، چالش ها و چشم اندازها
تعداد صفحات:22
نویسنده(ها):
علی شمس الدینی – استادیار گروه معماری و شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نورآباد
محمدرضا امیری – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نورآباد

چکیده:
شهرستان ممسنی با توجه به دارا بودن موقعیت ارتباطی و وجود پتانسیلهای طبیعی، جاذبه های تاریخی و مذهبی، توانمندیهای فراوانی در زمینه توسعه صنعت گردشگری دارد که با سیاستگذاریهای مناسب میتوان صنعت گردشگری را یکی از عوامل مؤثر درفقرزدایی و توسعه پایدار شهرستان محسوب کرد. پژوهش حاضر با روش توصیفی- پیمایشی برای بررسی نقش گردشگری در شهرستان ممسنی به انجام رسیده است. جامعه آماری، شامل گردشگران و خانوارهای روستایی شهرستان است که با استفاده ازفرمول کوکران تعداد 834 نفر برای گردشگران و 121 نفر برای خانوارهای روستایی نمونه آماری انتخابی هستند. سپس با استفاده ازروش مدیریتSWOTبه تجزیه و تحلیل جامع در نقاط قوت، ضعف، فرصتها و تهدیدها در توسعه گردشگری در شهرستان بااستفاده از دیدگاه دو گروه گردشگران و خانوارها و ترکیبی از منابع داخلی و خارجی محیط زیست به تعیین مزایا و معایب گردشگری در این منطقه، همچنین فرصتها و چالشهای پیش روی توسعه گردشگری روستایی پرداخته است. نتایج نشان میدهد که میزان مزیتها نقاط قوت و فرصتها با امتیاز3/40و میزان محدودیتها نقاط ضعف و تهدید با امتیاز3/08 است. از اینرو روستاهایشهرستان ممسنی با وجود برخورداری از قوتها و فرصتها از جمله موقعیت جغرافیایی، تنوع منابع و جاذبه های طبیعی و تاریخی- فرهنگی گرفتار ضعفها و تهدیدهای مختلفی، همچون کمبود زیرساختهای گردشگری، ضعف مدیریت و تبلیغات است.

توضیحات بیشتر