فایل ورد مقاله بررسي رابطه بين هوش عاطفي و عملکرد تحصيلي دانش آموزان مورد مطالعه دبستان سماء شهرستان ايلام

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله بررسي رابطه بين هوش عاطفي و عملکرد تحصيلي دانش آموزان مورد مطالعه دبستان سماء شهرستان ايلام دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله بررسي رابطه بين هوش عاطفي و عملکرد تحصيلي دانش آموزان مورد مطالعه دبستان سماء شهرستان ايلام  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله بررسي رابطه بين هوش عاطفي و عملکرد تحصيلي دانش آموزان مورد مطالعه دبستان سماء شهرستان ايلام،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله بررسي رابطه بين هوش عاطفي و عملکرد تحصيلي دانش آموزان مورد مطالعه دبستان سماء شهرستان ايلام :


محل انتشار: کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات رفتاری
تعداد صفحات:9
نویسنده(ها):
شهرام مامی – دکتری روان شناسی و استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام
طاهره عزیزیان پور – دانشجوی کارشناسی ارشد روان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام نویسنده مسول
لیلا فتاحی – دانشجوی کارشناسی ارشد روان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام

چکیده:
هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین هوش عاطفی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دبستان سماء ایلام انجام شده است. روش: این تحقیق توصیفی – پیمایشی و از نوع تحقیات میدانی است که به شیوه کمی و با هدف بررسی رابطه بین هوش عاطفی و عملکرد تحصیلی دانش آموزاندبستان سماء انجام شده است، ابزار اصلی جمع آوری اطلاعات پرسشنامه ی استاندارد مشتمل بر 33 سوال در دو بخش سوالات هوش عاطفی وعملکرد دانش آموزان است، جهت آزمون پایایی ابزار تحقیق تعداد 22 پرسشنامه تکمیل و آلفای کرونباخ آنها 798 /. محاسبه گردید، جامعه آماری کلیه دانش آموزان دبستان سماء ایلام به تعداد 233 نفرمی باشد. تعداد نمونه با استفاده از فرمول کوکران و به روش نمونه گیری تصادفی انجام شده و تجزیه و تحلیل داده ها به کمک آمارتوصیفی و استنباطی و استفاده از روش اسپیرمن وآزمون k-s در محیط نرم افزاری spss صورت گرفته است. یافته ها: تجزیه وتحلیل داده ها نشان می دهد رابطه معنی داری بین هوش عاطفی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان وجود دارد. نتایج: یافته های تحقیق نشان می دهد که افرادی که از هوش عاطفی بالایی برخوردارند عملکرد تحصیلی بهتری نسبت به سایر دانش آموزان دارند

توضیحات بیشتر