فایل ورد مقاله شناساييmicroRNAنخودفرنگي توسط آناليزEST

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله شناساييmicroRNAنخودفرنگي توسط آناليزEST دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله شناساييmicroRNAنخودفرنگي توسط آناليزEST  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله شناساييmicroRNAنخودفرنگي توسط آناليزEST،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله شناساييmicroRNAنخودفرنگي توسط آناليزEST :


محل انتشار: اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
تعداد صفحات:5
نویسنده(ها):
محسن اشرفی – دانشجوی دکترای بیوتکنولوژی کشاورزی، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران
محسن طاهری شیرازی – دانشجوی دکترای بیوتکنولوژی کشاورزی، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران
رضا فتوت – عضو هیئت علمی، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

چکیده:
میکروRNAهادسته ای ازRNAهای درونی، غیر کد کننده و کوتاه (~ 21 نوکلئوتیدی) میباشند که به طور مستقیم در تنظیم بیان ژن درسطوح پس از رونویسی عمل میکنند. گزارشات قبلی بیان داشتند که میکروRNAهای گیاهی به شدت محافظتشدهاند که مبنایی برای شناسایی میکروRNAهای محافظتشده در دیگر گونههای گیاهی را فراهم میکند. میکروRNAمحافظتشده در نخودفرنگی با استفاده ازتجزیه و تحلیل دادههایESTشناسایی شدند. تمام میکروRNAهایی که تا کنون در دیگر گیاهان شناخته شده اند باESTهای نخودفرنگیBLAST شدند تا کاندیدهای میکروRNAجدید نخودفرنگی توسط یکسری فیلترها مورد انتخاب قرار گیرند. بر اساس تجزیه و تحلیلهای انجام شده، از بین 21838 توالیESTتنها یکESTویژگیهای میکروRNAرا داشت که برای اولین بار به عنوانpri-miRNAدر نخود فرنگی گزارش میشود

توضیحات بیشتر