فایل ورد مقاله تاثير نوع بستهبندي بر ريزش انگور سفيد بيدانه در فرآيند حملونقل

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله تاثير نوع بستهبندي بر ريزش انگور سفيد بيدانه در فرآيند حملونقل دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله تاثير نوع بستهبندي بر ريزش انگور سفيد بيدانه در فرآيند حملونقل  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله تاثير نوع بستهبندي بر ريزش انگور سفيد بيدانه در فرآيند حملونقل،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله تاثير نوع بستهبندي بر ريزش انگور سفيد بيدانه در فرآيند حملونقل :


محل انتشار: همایش ملی علوم و فناوریهای نوین در صنایع غذایی
تعداد صفحات:10
نویسنده(ها):
علی حسن پور – استادیار دانشکده مکانیک بیوسیستم_دانشگاه ارومیه
رامین زربیل نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک ماشینهای کشاورزی_دانشگاه ارومیه

چکیده:
در طی فرآیند حملونقل ارتعاشات اثر قابل توجهی بر روی صدمات وارده بر محصولات کشاورزی مانند انگور میگذارد. ازاین رو در این پژوهش تاثیر نوع بستهبندی بر ریزش انگور سفید بیدانه در شرایط حملونقل جادهای کشور مورد بررسی قرارگرفت. برای اعمال ارتعاش از دستگاه شبیهساز ارتعاش ساخته شده توسط دکتر وحید رستمپور در دانشگاه ارومیه استفاده گردید، سپس تاثیر شتاب ارتعاش، فرکانس ارتعاش، زمان حملونقل و نوع بستهبندی مورد بررسی قرار گرفت. در اینمطالعه اولا آسیب زنندهترین ترکیب شتاب و فرکانس مشخص گردید و ثانیا میزان آسیب وارده بر میزان ریزش انگور در 4 نوع بستهبندی در 4 بازه زمانی شامل60و45و30و15دقیقه بررسی گردید. نتایج نشان داد که اثر شتاب ارتعاش، فرکا نس ارتعاش، زمان حملونقل و نوع بستهبندی به ترتیب در سطح احتمال 1% و 5% بر روی میزان ریزش انگور در شرایط حمل ونقل جادهای معنیدار میباشند. ترکیب ارتعاشی125hzو07g بیشترین آسیب را به انگور وارد نمود. همچنین افزایش فرکانس از 75Hzبه 125Hz موجب جهش زیادی در درصد ریزش انگور میکند. کمترین ریزش نیز مربوط به بستهبندی پلاستیکی با حفاظ کاغذ و نایلون به همراه درپوش در شتاب03g,7.5HZبدست آمد

توضیحات بیشتر