فایل ورد مقاله عدالت اجتماعي اصليترين رسالت علم جغرافيا در توسعه مناطق محروم

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله عدالت اجتماعي اصليترين رسالت علم جغرافيا در توسعه مناطق محروم دارای 1 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله عدالت اجتماعي اصليترين رسالت علم جغرافيا در توسعه مناطق محروم  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله عدالت اجتماعي اصليترين رسالت علم جغرافيا در توسعه مناطق محروم،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله عدالت اجتماعي اصليترين رسالت علم جغرافيا در توسعه مناطق محروم :


محل انتشار: کنفرانس ملی الکترونیکی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
تعداد صفحات: 1
نویسنده(ها):
یعقوب زارعی – دانشجوی دوره دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه آزاد ، واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده:
علم جغرافیا در پی یافتن نوعی سازماندهی فضاهی است که موجبات بهبود وضعیت مناطق محروم را فراهم آورد. علم جغرافیا با درنظر گرفتن عوامل طبیعی و انسانی سعی در برقراری یک رابطه منطقی در راستای بهبود وضعیت محرومیت و دستیابی به توسعهپایدار با حفظ منابع محیط و در امان نگاه داشتن محیط طبیعی برای نسلهای آتی دارد. از آنجا که رسالت علم جغرافیا تحقق عدالت- اجتماعی و توزیع عادلانه خدمات به نفع گروههای کمدرآمد و فاقد درآمد است، این پژوهش بر آن است تا با تکیه بر مطالعات اسنادی – کتابخانهایی و با روشی تحلیلی توصیفی به تبیین نقش عدالتاجتماعی در توسعه مناطق محروم بپردازد. اصل عدالتاجتماعی که -نقطه مقابل نابرابری قرار دارد توزیع عادلانه با رعایت سه اصل نیاز، منفعت عمومی و استحقاق را خواستار است. عدالت اجتماعی را دریک جمله میتوان تخصیص منابع اضافی برای جبران مشکلات اجتماعی و طبیعی یک منطقه تعریف کرد که در آن توزیع منابع در مناطق بر اساس نیاز و قرار دادن تسهیلات در اختیار مناطق بر مبنای استحقاق و در نظر گرفتن منفعت عمومی برای رفع مشکلاتمحیطی انجام میپذیرد. یافتهها نشان میدهد کمک به شکوفایی استعدادها در یک سرزمین و زندگی در جامعهای که همه افراد ازشانسی برابر در دسترسی به فرصتها در جهت بروز خلاقیتها و پرورش استعدادها برخوردارند میتواند عین عدالت باشد و اقدام درجهت عکس این موضوع و عدم توزیع عادلانه خدمات و امکانات میتواند به معنای از دست دادن این پتانسیل باشد و پیرو آن بامهاجرت این افراد به سمت مراکز برخوردار و افزایش نارسایی در مناطق محروم روبرو خواهیم شد. پدیده مهاجرت که امروز نیز به طور وضوح در تمام مناطق محروم مشاهده میگردد و بخش عظیمی از آن را نیروی جوان و خلاق این مناطق را در بر میگیرد، بیشک دستاورد عدم توزیع یکسان و نابرابری در فرصتهاست. این در حالیست که توزیع عادلانه امکانات علاوه بر کاهش روند مهاجرت، درقالب رویکردی عدالتمحور با سرعت بیشتر و برنامهریزی منسجمتر با نیت تولید ثروت در مناطق محروم ، فرایندی است که میتواندبه تعالی و رشد جامعه کمک شایانی نماید. هرچند دولت هماکنون این برنامه را در دستور کار خود قرار داده است اما سرعت بیشتر در اجرای این مهم و توزیع امکانات با توجه به توانمندی و نیاز مناطق و بدور از عوامل اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و طبیعی میتواند مناطق محروم را توانمند سازد تا جایی که نقش پررنگتری در اقتصاد ملی و تولید ناخالص کشور ایفا نمایند. حال آن که جغرافیا نیز معتقد است تنها با الگوی سرمایهگذاری در مناطق مختلف متناسب با نیازهای جمعیتی و تخصیص منابع بر اساس ارزشیابی و عدالت به فراخور نیاز هر منطقه ضمن زدودن محرومیتها میتوان به آمایش سرزمینی و توسعهای همه جانبه و پایدار دست یافت.

توضیحات بیشتر