فایل ورد مقاله تحليل پتانسيلها و چالشهاي توسعه گردشگري شهرستان دهلران با استفاده از مدلSWOT

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله تحليل پتانسيلها و چالشهاي توسعه گردشگري شهرستان دهلران با استفاده از مدلSWOT دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله تحليل پتانسيلها و چالشهاي توسعه گردشگري شهرستان دهلران با استفاده از مدلSWOT  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله تحليل پتانسيلها و چالشهاي توسعه گردشگري شهرستان دهلران با استفاده از مدلSWOT،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله تحليل پتانسيلها و چالشهاي توسعه گردشگري شهرستان دهلران با استفاده از مدلSWOT :


محل انتشار: اولین همایش بین المللی علمی راهبردی توسعه گردشگری جمهوری اسلامی ایران، چالش ها و چشم اندازها
تعداد صفحات:20
نویسنده(ها):
زینب ملک میرزایی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری
سعیدا امان پور – دانشیار در رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه شهید چمران اهواز،
کبری شجاعی نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری
غلام حسین حمیدی – کارشناس ارشد در رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری

چکیده:
شهرستان دهلران با داشتن جاذبه های فراوان گردشگری چون چشمه آبگرم، چشمه قیر و غار خفاش بهعنوان یکی ازمناطق گردشگرپذیر جنوب غرب کشور شناخته میشود. بهمنظور برنامه ریزی برای بهبود وضعیت گردشگری این شهرستان،ما نیازمند تجزیهوتحلیل پتانسیلها و چالشهای گردشگری آن هستیم. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی و – بهرهگیری از اسناد و مدارک کتابخانهای و با استفاده از تکنیک SWOT نگارش یافته است. هدف از آن شناسایینقاطضعف، نقاطقوت، فرصتها و تهدیدهای پیشروی گردشگری در شهرستان دهلران است. دادههای موردنیاز تحقیق با استفاده از توزیع پرسشنامه و نظرخواهی از کارشناسان گردشگری آشنا به منطقه، جمعآوری شد. نتایج تحقیق نشان داد در زمینه عوامل داخلی؛ عامل قدرت با3/46وعامل ضعف 2/72است و در زمینه عامل خارجی؛ عامل فرصت3/64وعامل تهدید 3/79است. در مرحله نهایی و از طریق واردکردن وزن نهایی عاملها بر روی محور مختصات، مشخص شد. بهترین استراتژی بهمنظور توسعه گردشگری در شهرستان دهلران، استراتژی تهاجمی است. ازجمله مهمترین استراتژیهای تهاجمی در این شهرستان میتوان به موارد زیر اشاره کرد: افزایش نقش صنایعدستی و هنرهای محلی در جذب گردشگر و توسعه گردشگری، توسعه گردشگری روستایی و توجه به نقش روستاهای سنتی و تاریخی شهرستان در توسعه گردشگری، بازاریابی و تبلیغات برای شناساندن شهرستان دهلران به گردشگران و ترغیب آنان به بازدید از منطقه، ایجاد تسهیلات و اطلاعرسانی جهانگردی در مناطق مقصد جهانگردان

توضیحات بیشتر