فایل ورد مقاله بررسي رابطه بين هوش هيجاني و پيشرفت تحصيلي و خودبازبيني دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر رشت

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله بررسي رابطه بين هوش هيجاني و پيشرفت تحصيلي و خودبازبيني دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر رشت دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله بررسي رابطه بين هوش هيجاني و پيشرفت تحصيلي و خودبازبيني دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر رشت  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله بررسي رابطه بين هوش هيجاني و پيشرفت تحصيلي و خودبازبيني دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر رشت،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله بررسي رابطه بين هوش هيجاني و پيشرفت تحصيلي و خودبازبيني دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر رشت :


محل انتشار: کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات رفتاری
تعداد صفحات:9
نویسنده(ها):
مهسا پورصادقی – کارشناس ارشد علوم تربیتی- برنامه ریزی آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن

چکیده:
هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش هوش هیجانی و ابعاد آن در انگیزه تحصیلی و خودبازبینی دانش آموزان است. جامعه آماری پژوهش حاضر، شامل کلیه دانش آموزان دختر مقطع متوسطه منطقه یک آموزش و پرورش شهر رشت می باشد. حجم نمونه به تعداد 90 نفر به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چندمرحله ای انتخاب و سپس آزمون هوش هیجانی برادبری–گریوز و مقیاس انگیزه پیشرفت وپرسشنامه خودبازبینی اسنایدر و گانجستد به دست آنها تکمیل گردید. داده های خام پس از استخراج به کمک نرم افزار (spss 17) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت نتایج نشان داد هوش هیجانی با انگیزه پیشرفت رابطه ی مثبت معنادار دارد . نمره کلی هوش هیجانی و مؤلفه های آن یعنی خودآگاهی، خودمدیریتی، مدیریت رابطه به ترتیب با ضرایب تبیین معنادار مورد تایید قرار گرفتند یافته ها نشان میدهد دانش آموزانی که دارای هوش هیجانی بالایی هستند به ادراک واقعبینانه تری در روابط بین فردی دست مییابند و این توانایی در کسب انگیزه پیشرفت و خودبازبینی به آنها کمک میکند. بالا بودن میزان انگیزه ی پیشرفت نیز به افزایش احساس خود کارآمدی و افزایش انگیزه ی تحصیلی میانجامد.

توضیحات بیشتر