فایل ورد مقاله مقياس اعتبارسنجي جهت اندازه گيري سرمايه فکري در دانشگاه علوم پزشکي

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله مقياس اعتبارسنجي جهت اندازه گيري سرمايه فکري در دانشگاه علوم پزشکي دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله مقياس اعتبارسنجي جهت اندازه گيري سرمايه فکري در دانشگاه علوم پزشکي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله مقياس اعتبارسنجي جهت اندازه گيري سرمايه فکري در دانشگاه علوم پزشکي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله مقياس اعتبارسنجي جهت اندازه گيري سرمايه فکري در دانشگاه علوم پزشکي :


محل انتشار: نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی
تعداد صفحات:8
نویسنده(ها):
نوشین قرائی – کارشناس ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی رودهن، تهران
فتاح ناظم – دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی رودهن دانشکده علوم تربیتی و مشاوره تهران

چکیده:
هدف از انجام پژوهش اعتبار سنجی سرمایه فکری و ابعاد آن در دانشگاه علوم پزشکی تهران است جامعه آماری شامل کارکنان این دانشگاه به تعداد 770 نفر بوده و طبق جدول مورگان تعداد 270 نفر به عنوان نمونه و به روش تصادفی ساده انتخاب شدند پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر روش از نوع اعتبار سنجی تحلیل عاملی است ابزار پژوهش پرسش نامه سرمایه فکری بنتیس مشتمل بر 46 سوال دارای ابعاد سرمایه انسانی، سرمایه مشتری، سرمایه ساختاری با آلفای کرونباخ 0/94 مورد استفاده قرار گرفت . نتایج پژوهش حاضر با یافته های (یانگ چو و همکاران ، 2006) همسوئی دارد.

توضیحات بیشتر