فایل ورد مقاله شناساييQTLهاي پيوسته به برخي صفات دانه گندم نان با استفاده از نقشهيابي ارتباطي

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله شناساييQTLهاي پيوسته به برخي صفات دانه گندم نان با استفاده از نقشهيابي ارتباطي دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله شناساييQTLهاي پيوسته به برخي صفات دانه گندم نان با استفاده از نقشهيابي ارتباطي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله شناساييQTLهاي پيوسته به برخي صفات دانه گندم نان با استفاده از نقشهيابي ارتباطي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله شناساييQTLهاي پيوسته به برخي صفات دانه گندم نان با استفاده از نقشهيابي ارتباطي :


محل انتشار: اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
تعداد صفحات:8
نویسنده(ها):
رضا دریکوند – گروه زراعت واصلاح نباتات دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرمآباد، ایران
گودرز نجفیان – موسسهی اصلاح وتهیهی نهال و بذر، کرج، ایران.
محمدرضا بی همتا – گروه زراعت واصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران، ایران
آسا ابراهیمی – گروه بیوتکنولوژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران

چکیده:
به منظور شناسایی نشانگرهای پیوسته به برخی صفات دانه گندم نان، این بررسی انجام شد. صد ژنوتیپ گندم، در قالب طرح آلفا لاتیس کشت شدند و پس از برداشت دانهی ژنوتیپهای آزمایش، صفات: سختی دانه، طول، عرض و وزن هزار دانهی آنها اندازهگیری شد.نقشهیابی ارتباطی با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره، در کل ژنوم و همچنین برخی نشانگرهای ریزماهوارهی پیوسته به کیو.تی.الها،انجام گرفت. تعداد 96 نشانگر به منظور بررسی ساختار جمعیت و 19 نشانگر پیوسته به صفات، مورد استفاده قرار گرفتند. ساختار جمعیت، با استفاده از نرم افزار استراکچر (Structure )تعیین شد و ژنوتیپها به شش زیر جمعیت تقسیم شدند. در مجموع تعداد 35نشانگر پیوسته به صفات با استفاده از نرم افزار تاسل(Tassel)شناسایی شدند که از این تعداد 8 نشانگر اس.اس.آر پیوسته به کیو.تی.ال بودند. پیوستگی این نشانگرها با صفات مورد مطالعه در این تحقیق در مطالعات قبلی نیز به اثبات رسیده بود. سایر نشانگرها که با صفات پیوستگی نشان دادند برای بررسی ساختار جامعه مورد استفاده قرار گرفته بودند. نشانگرهای پیوسته به کیو.تی.ال برای صفات ، سختی دانه در کروموزوم5dطول، عرض و وزن هزار دانه در کروموزومهای1B 2 و B, 2D, 5B, 5D, 6D شناسایی شدند. نتایج این مطالعه نشانداد که نقشهیابی ارتباطی میتواند بهعنوان یک روش مکمل برای مکانیابی کیو.تی.ال به منظور انتخاب به کمک نشانگر در گندم مورد استفاده قرار گیرد

توضیحات بیشتر