فایل ورد مقاله شناساييQTLهاي هاي متحمل به شوري در نسل F2گندمنان حاصل از تلاقي گاسپارد و خارچيا

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله شناساييQTLهاي هاي متحمل به شوري در نسل F2گندمنان حاصل از تلاقي گاسپارد و خارچيا دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله شناساييQTLهاي هاي متحمل به شوري در نسل F2گندمنان حاصل از تلاقي گاسپارد و خارچيا  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله شناساييQTLهاي هاي متحمل به شوري در نسل F2گندمنان حاصل از تلاقي گاسپارد و خارچيا،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله شناساييQTLهاي هاي متحمل به شوري در نسل F2گندمنان حاصل از تلاقي گاسپارد و خارچيا :


محل انتشار: اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
تعداد صفحات:6
نویسنده(ها):
جمیله عابدی – دانشجوی ارشد سابق دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کرمان
قاسم محمدی نژاد – استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
امین باقی زاده – دانشجوی ارشد سابق دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کرمان
آزاده کریمی افشار – دانشجوی ارشد سابق دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کرمان

چکیده:
شوری یکی از مهمترین عواملی است که تولید محصولات مختلف در نواحی خشک و نیمه خشک را محدود میسازد. به منظور شناسایی QTLهای مرتبط با تحمل به شوری صفات فیزیولوژیک، 96 فرد از جمعیتF2:2 حاصل از تلاقی بین ارقام خارچیا (رقم متحمل) وگاسپارد (رقم حساس) استفاده گردید. از میان 92 نشانگر ریز ماهواره برای ارزیابی والدین، 32 نشانگر حالت چند شکلی داشتند. صفات پنجه نابارور، تعداد دانه در سنبله اصلی، ارتفاع، طول برگ پرچم و عملکرد دانه اندازهگیری شدند. در مجموع 20QTLبر روی کروموزومهای7B 2 و D, 3B،7D ،4Bبرای صفات مورد بررسی شناسایی شدند. که 3QTLآنR2>20را داشتند. بیشترین متوسطLODبرای صفت عملکرد دانهLOD=12/99و کمترینLODبرای صفت تعداد دانه در سنبله اصلیLOD=2/56 به دست آمد. اکثرQTLهای شناسایی شده بر روی کروموزوم7Dقرار داشتند که نشان دهنده اهمیت بالای این کروموزوم در تحمل به شوری است. عملکرد دانه بابیشترین تعدادQTLو بیشترین توجیه تغییرات فنوتیپی به عنوان مهمترین صفت شناخته شد

توضیحات بیشتر