فایل ورد مقاله تحليل راهبردي برنامه ريزي توسعه گردشگري شهرستان روانسر

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله تحليل راهبردي برنامه ريزي توسعه گردشگري شهرستان روانسر دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله تحليل راهبردي برنامه ريزي توسعه گردشگري شهرستان روانسر  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله تحليل راهبردي برنامه ريزي توسعه گردشگري شهرستان روانسر،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله تحليل راهبردي برنامه ريزي توسعه گردشگري شهرستان روانسر :


محل انتشار: اولین همایش بین المللی علمی راهبردی توسعه گردشگری جمهوری اسلامی ایران، چالش ها و چشم اندازها
تعداد صفحات:21
نویسنده(ها):
حسین کماسی – دانشجوی دکترای جغرافیا و برنامه ریزی شهری
داود جمینی – دانشجوی دکترای جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
حامد قادرمرزی – دکترای جغرافیا و برنامه ریزی روستایی وعضو هیأت علمی گروه جغرافیا
آیدا اله الدین وندی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی.

چکیده:
امروزه گردشگری یکی از متنوعترین و در عین حال پاکیزهترین صنایع در دنیا به حساب میآید تا جایی که نام صنعت پاک را برای آن برگزیدهاند. گردشگری یکی از منابع مهم کسب ارز خارجی به حساب میآید و توسعه آن نیازمند شناخت کافیاز عوامل مؤثر بر گسترش این صنعت است. شهر روانسر با قدمت چندهزار سالهاش وارث جاذبه های طبیعی و انسانی زیادی برای توسعه گردشگری است. هدف این مقاله، تحلیل عوامل مؤثر بر گسترش گردشگری با استفاده از مدل راهبردی سواتSWOT در شهرستان روانسر است. نوع مقاله، کاربردی و به روش توصیفی تحلیلی است ودادهها از مطالعات کتابخانهای و -میدانی )مشاهده، مصاحبه و توزیع پرسشنامه( گردآوری شدند، سپس برای تحلیل دادهها از مدل راهبردی سوات استفاده شده است. نتایج تحقیق بیانگر آن است که شهرستان روانسر با داشتن نقاط قوت و فرصت جغرافیایی با امتیاز وزنی به ترتیب0/56و0/64همانند داشتن غارهای طبیعی، دولینهای شگفتانگیز، آبوهوای مناسب، موقعیت استراتژیک دروازه اورامانات و طبیعت بکر میتواند یکی از مهمترین مکانهای گردشگری غرب کشور شود، اما نقاط ضعف اجتماعی فرهنگی با امتیاز0/72 همانند عدم مدیریت، ضعف شدید تبلیغات و مهاجرت نیروی متخصص شهرستان و تهدیدهای اقتصادی با امتیاز0/4 شامل پایین بودن سرمایهگذاری در بخش گردشگری و دید امنیتی منفی نسبت به اقتصاد منطقه است، گسترش گردشگری این شهرستان را محدود میکنند. در پایان با توجه به این تجزیه و تحلیلها راهبردهایی ارائه میگردد

توضیحات بیشتر