فایل ورد مقاله تحليل سرعت عبور از عرض عابرين پياده تحت تاثير مزاحمت وسايل نقليه در تقاطع هاي چراغدار و بدون چراغ

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله تحليل سرعت عبور از عرض عابرين پياده تحت تاثير مزاحمت وسايل نقليه در تقاطع هاي چراغدار و بدون چراغ دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله تحليل سرعت عبور از عرض عابرين پياده تحت تاثير مزاحمت وسايل نقليه در تقاطع هاي چراغدار و بدون چراغ  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله تحليل سرعت عبور از عرض عابرين پياده تحت تاثير مزاحمت وسايل نقليه در تقاطع هاي چراغدار و بدون چراغ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله تحليل سرعت عبور از عرض عابرين پياده تحت تاثير مزاحمت وسايل نقليه در تقاطع هاي چراغدار و بدون چراغ :


محل انتشار: اولین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری، برق و مکانیک ایران
تعداد صفحات:18
نویسنده(ها):
ایرج برگ گل – استادیار گروه مهندسی عمران ، دانشکده فنی و مهندسی ، دانشگاه گیلان
وحید نجفی مقدم گیلانی – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران -راه و ترابری ، دانشکده فنی و مهندسی ، دانشگاه گیلان
صدرا فرقدین – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران -راه و ترابری ، پردیس دانشگاهی دانشگاه گیلان
نعیم تقی زاده – کارشناس ارشد راه و ترابری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

چکیده:
سرعت عابرپیاده در عبور از عرض تقاطع های چراغدار و بدون چراغ یکی از پارمتر های مهم در طراحی تقاطع ها می باشد که بر مواردی اعم از ابعاد تقاطع ، لزوم نصب میانه و نوع کنترل موثر است . هدف پژوهش حاضر ، اندازه گیری و تحلیل آماری سرعت عبور از عرضعابرین پیاده با توجه به تاثیر مزاحمت وسایل نقلیه می باشد . برای انجام این کار ، با تصویر برداری از دو تقاطع چراغدار و دو تقاطع بدونچراغ در شهر رشت ، سرعت عبور از عرض 5765 عابرپیاده جمع آوری شد. سپس این سرعت ها به وسیله آزمونهای آماری کلموگروف – اسمیرنف ، آزمون تحلیل واریانس)آنوا( و آزمون همبستگی اسپیرمن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت . نتایج نشان داد سرعت عبور ازعرض عابرین پیاده در حالت عبور آزاد ، بیشتر از زمان عبور با مزاحمت وسایل نقلیه در هر دو نوع تقاطع چراغدار و بدون چراغ می باشد .به طوری که در تقاطع های چراغدار در شرایط عبور با مزاحمت وسایل نقلیه ، سرعت صدک پانزدهم آقایان ، بانوان با پوشش غیر چادر بانوان با پوشش چادر و حرکت های گروهی به ترتیب19/4و17/0و11/9و15/9درصد نسبت به سرعت صدک پانزدهم در شرایط عبور آزاد کاهش می یابند . مقادیر ذکر شده در تقاطع های بدون چراغ در شرایط عبور با مزاحمت وسایل نقلیه ، به میزان18/4و14/9و11/9و13/6درصدکاهش می یابند

توضیحات بیشتر