فایل ورد مقاله تحليل زنجيره تأمين گردشگري

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله تحليل زنجيره تأمين گردشگري دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله تحليل زنجيره تأمين گردشگري  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله تحليل زنجيره تأمين گردشگري،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله تحليل زنجيره تأمين گردشگري :


محل انتشار: اولین همایش بین المللی علمی راهبردی توسعه گردشگری جمهوری اسلامی ایران، چالش ها و چشم اندازها
تعداد صفحات:16
نویسنده(ها):
احمد جعفرنژاد – استاد دانشگاه تهران
فائزه اسدیان اردکانی – دانشجوی دکترای مدیریت گردشگری.

چکیده:
صنعت گردشگری، یکی از مهمترین صنایع خدماتی است که رقابت تنگاتنگی را در مقایسه با سایر صنایع و خدمات درجهان تجربه میکند. زنجیره تأمین گردشگری یکی از بخشهای تحقیقاتی است که نسبت به سایر زمینههای این صنعت،توجه بسیار کمتری به آن شده است. هدف این تحقیق، شناسایی مهمترین اجزای زنجیره تأمین گردشگری است. در این تحقیق با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی فازی، اجزای زنجیره تأمین گردشگری در قالب چهار بخش کلی شاملتأمینکنندگان ورودیها منابع ، تأمینکنندگان خدمات، واسطهها و حملونقل مسافر ارزیابی شده است. در این راستا سعی بر آن است تا نقص وارد بر تکنیکهای سلسله مراتبی فازی، یعنی عدم بررسی سازگاری در این روشها، رفع شود. بدینمنظور از روشهای غضنفری و میخایلوف به ترتیب برای بررسی سازگاری و وزنیابی استفاده شده است. نتایج حاکی از آناست که از بین اجزای زنجیره تأمین گردشگری تأمینکنندگان خدمات، تأمینکنندگان ورودیها و حملونقل مسافر، به ترتیب رتبههای اول تا سوم را کسب کردند. در نهایت نیز پیشنهادهای راهبردی ارائه شده است. برای مثال با توجه به اینکهتأمینکنندگان خدمات تأمینکنندگان رده اول به عنوان هسته زنجیره تأمین گردشگری شناخته میشوند و در مقایسه با سایر بخشها دارای بالاترین اهمیت هستند، پیشنهاد میشود که در این بخش از شیوههای الکترونیکی برای ارائه خدمات بهتر و سریعتر به مشتریان استفاده شود

توضیحات بیشتر