فایل ورد مقاله تحليل ظرفيتها و راهبردهاي توسعه بوم گردشگري منطقه بهشت گمشده استان فارس

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله تحليل ظرفيتها و راهبردهاي توسعه بوم گردشگري منطقه بهشت گمشده استان فارس دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله تحليل ظرفيتها و راهبردهاي توسعه بوم گردشگري منطقه بهشت گمشده استان فارس  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله تحليل ظرفيتها و راهبردهاي توسعه بوم گردشگري منطقه بهشت گمشده استان فارس،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله تحليل ظرفيتها و راهبردهاي توسعه بوم گردشگري منطقه بهشت گمشده استان فارس :


محل انتشار: اولین همایش بین المللی علمی راهبردی توسعه گردشگری جمهوری اسلامی ایران، چالش ها و چشم اندازها
تعداد صفحات:13
نویسنده(ها):
علی موحد – دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه خوارزمی تهران
نادر تابعی – کارشناس ارشد گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری
فریبا خسروی کردستانی – دانشجوی کارشناسی ارشد گرایش آمایش سرزمین

چکیده:
امروزه هدف از برنامه ریزی گردشگری، ایجاد طرح و برنامه ریزی پایدار بهمنظور جلوگیری از اثرات مخرب فعالیتهای گردشگری بر روی محیطها و مناطق گردشگری شهرها و روستاها و; است. اگرچه فعالیتهایگردشگری به اهداف و اثرات اقتصادی بهتری رسیده است؛ بنابراین این اهداف باید برای فعالیتهای مذهبی گردشگران و ارتقای کیفی رفاه وزندگی جوامع محلی ساکنان و بشری بکار گرفته شود. منطقه بهشت گمشدهبهعنوان یک منطقه ژئوگردشگری بکر در میان رشتهکوههای زاگرس قرار دارد. این منطقه با داشتن عوارض تیپک ژئومورفولوژیکی قابلیت تبدیلشدن به جاذبه گردشگری را داراست. این مقاله باهدف بررسی قابلیتها ومحدودیتهای زمینگردشگری و تدوین بهترین استراتژی برای رونق و بهبود عملکرد مدیریت گردشگری در این منطقه صورت گرفته است. روش تحقیق از نوع توصیفی تحلیلی است. جمعآوری دادهها تلفیقی از دوروش کتابخانهای و مطالعات میدانی است. در بخش کتابخانهای اطلاعات از طریق مراجعه به کتابخانهها، ادارات و سازمانها جمعآوری شد. در روش مطالعات میدانی جمعآوری اطلاعات از طریق مشاهده مستقیم مصاحبه و پرسشنامه انجام شد. استخراج ماتریس داخلی و خارجی نشان داد که راهبردهایSO اولویت بیشتری برای اجرا دارند و نهایتاً این عوامل توسط ماتریس برنامه ریزی راهبردی کمی به ترتیب 1 تقویت نیروی متخصص 5 احداث و بهبود وضعیت واحدهای اقامتی –خدماتی 4 حفاظت از جاذبه های گردشگری3 ارایه تبلیغات گسترده 2 آشناکردن مردم محلی بافرهنگ گردشگری 6 افزودن به منطق گردشگری با بهرهگیری از زمینهای اطراف و مشارکت سرمایهگذاران و دولت، پیشنهاد میشود

توضیحات بیشتر